Här arbetar man mest övertid

2017-01-02

Nära var femte person arbetar övertid en vanlig vecka, många utan ersättning. I snitt är det 6,2 timmars övertid per vecka – nästan en hel arbetsdag.

– Det jag reagerar på är att det är en ansenlig mängd övertid som görs, och det borde rimligen påverka arbetsmiljön negativt, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på fackförbundet Unionen som tillsammans med Statistiska Centralbyrån (SCB) tagit fram en rapport om hur mycket övertid anställda i landet jobbar.

I snitt jobbar 16 procent övertid en vanlig vecka. Bland dem som jobbar över jobbar man i snitt över 6,2 timmar per vecka – nästan en hel arbetsdag. Unionen har gjort motsvarande undersökningar under ett antal år och siffrorna är relativt likartade under de senaste åren.

– Övertid ska bara användas vid arbetstoppar. Organiserar man arbetet på annat sätt och räknar med en konstant övertid påverkar det stressnivåerna. Arbetet måste kunna utföras inom normal veckoarbetstid, säger Henrik Ehrenberg.

I statistiken är det några län som sticker ut, med störst andel som jobbar över. Jönköping och Halland län ligger i topp. Minst övertid arbetar man i Västernorrland. Skillnaderna mellan olika delar av landet är dock små.

För nära var tredje övertidstimme betalas inte ut någon ersättning.

– Varje timme som inte ersätts är en timme för mycket, säger Henrik Ehrenberg.

Siffrorna gäller för hela arbetsmarknaden, både arbetare och tjänstemän och både offentlig och privat tjänst. Under den aktuella mätveckan var det sammanlagt 714 000 personer som arbetade övertid.

Unionens övertidssiffror >> 

//Du&jobbet