Här är myndigheterna där flest hotas

2016-09-28

Allt fler anställda på myndigheter utsätts för hot och våld. Och en tredjedel säger att de inte får tillräckligt stöd av arbetsgivaren efter sådana incidenter.

Det framgår av en undersökning som fackförbundet ST gjort bland sina medlemmar. Enligt enkäten är det 13 procent som utsatts för hot och våld. Vanligast är det bland personal i Migrationsverket, Kriminalvården och spårtrafiken.

Vid en liknande undersökning 2010 var det 7 procent som hotats eller råkat ut för våldshändelser på arbetsplatsen. Då var anställda hos Kronofogdemyndigheten och Kriminalvården mest utsatta. ST tror att det finns ett stort mörkertal bakom uppgifterna. Kommentarerna visar att många tycker det är vardagsmat med hot och att man vänjer sig.

En tredjedel säger att det inte har fått tillräckligt med stöd från arbetsgivaren efter våldshändelser, för sex år sedan var den andelen 25 procent.

Var tredje upplever att det har blivit lägre i tak på statliga arbetsplatser de senaste tre åren. Trots de anställdas meddelarskydd av rätten att kritisera myndigheten och tipsa medier om oegentligheter är det mer än hälften som inte vet eller upplever att de inte kan slå larm.

Tre av tio statstjänstemän tycker att den psykosociala arbetsmiljön är dålig eller mycket dålig. En ökning jämfört med undersökningen 2010. Hög arbetsbelastning, stress och underbemanning är de vanligaste orsakerna bakom missnöjet.

Trots dessa brister och att många tycker det är lågt i tak trivs ST-medlemmar. Det är bra arbetskamrater och intressanta arbetsuppgifter som är det bästa med jobbet. Lön och möjlighet att göra karriär hamnar långt ner.

Enkäten skickades ut till 5 500 medlemmar, och 2 500 har besvarat den.

//Du&jobbet