Här är branscherna med flest skyddsstopp

2017-02-27

Som skyddsombud kan du stänga arbetsplatsen vid allvarliga hälsorisker för anställda. Här är listan över branscherna med flest skyddsstopp 2016.

Den starkaste rättigheten man har som skyddsombud är möjligheten att stoppa arbetet om man upplever att det finns en omedelbar fara för en anställds ”liv och hälsa”. Vår tidning, Du&jobbet, har tittat närmare på de skyddsombudsstopp som anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2016, sammanlagt 78 stycken anmälningar.

Flest stopp skedde inom vård- och omsorgssektorn, 15 stycken. Ofta är det kopplat till hotfulla och våldsamma brukare. Inom transport- och godssektorn är det också många stopp, nio stycken 2016.

Anledningarna till skyddstoppen skiljer sig kraftigt åt. Hot och våld är en vanlig anledning inom kommunerna. Mögel, ensamarbete, risk för takras och brist på nödutgångar och skyddsutrustning är andra exempel till varför arbetsplatser tillfälligt stängdes förra året.

Asbetshantering är en fråga som kommit tillbaka bland skyddsstoppen. Vid åtminstone två tillfällen nämns asbest som utlösande orsak till skyddsstoppet. Dessutom har det åtminstone varit två skyddsstopp med hänvisning till asbest under början av 2017. Asbesten kan ge allvarliga lungsjukdomar och användningen av ämnet förbjuds i Sverige 1982.

Niklas Nordlund är arbetsmiljöansvarig ombudsman på Byggnads i Örebro-Värmlands-regionen. I torsdags i förra veckan lade han ett skyddsstopp på en skola som renoverades i Örebro.

– Man hade kapat rör och burit upp dessa för en trappa. Rören innehöll asbest, säger Niklas Nordlund.

Det var känt att det fanns asbest i rören i skolans källare. Men uppenbarligen hade informationen inte gått fram till den utländska underleverantören som kapade rören. Hur mycket arbetarna exponerats av det farliga asbestdammet är oklart.

– Det här är sådant som inte får inträffa, säger Niklas Nordlund.

Han är också övertygad om att asbestfrågan kommer att bli allt större i takt med att byggnaderna från 1960-talet nu renoveras. Asbesten finns både i miljonprogrammets bostäder och i offentliga lokaler. Niklas Nordlund tror att det skulle behöva en ordentlig informationssatsning till den nya generationen byggnadsarbetare som nu kommer ut på arbetsmarknaden

– De nya är inte lika pålästa om asbesten som de som varit länge i yrket, säger Niklas Nordlund.

Antalet skyddsombudstopp som anmäls till Arbetsmiljöverket har legat mellan 70 och 100 sedan 2010. Eftersom många skyddsstopp löses på arbetsplatsen och aldrig anmäls till Arbetsmiljöverket är det verkliga antalet skyddsstopp högre.

Här är listan över sektorerna där skyddsstoppen inträffade under 2016 (gäller stopp anmälda till Arbetsmiljöverket):

Vård, omsorg och sociala tjänster – 15 stopp.
Transport, magasinering – 9 stopp.
Tillverkning – 7 stopp.
Byggverksamhet – 6 stopp.
Vatten/avlopp– 6 stopp.
Utbildning – 6 stopp.
Offentlig förvaltning mm – 5 stopp.
Hotell och restaurang – 5 stopp.
Verksamhet inom juridik, ekonomi mm – 3 stopp.
Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster – 3 stopp.
Kultur och nöje – 2 stopp.
Fastighetsverksamhet – 2 stopp.
Gas, el, värme och kyla – 1 stopp
Oklart – 7 stopp.

Källa: Arbetsmiljöverket

//Du&jobbet, //Oscar Magnusson