Gravida får inte utsättas för coronavirus på jobbet

2020-11-12

Gravida ska inte arbeta med personer som är smittade med covid-19. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter en anmälan från ett skyddsombud i Region Värmland.

Beslutet gäller det aktuella fallet i Värmland men från Arbetsmiljöverkets sida säger man att samma beslut kommer att tas om det kommer in andra, liknande fall.

– Arbetsmiljölagen och våra föreskrifter gäller på alla arbetsplatser. Vi tar alltid ställning i varje enskilt ärende när det gäller begäran från skyddsombud. Får vi in liknande ärenden kommer vi att fatta liknande beslut. Gravida ska inte ha arbetsuppgifter där de utsätts för det nya coronaviruset, säger Ulrika Scholander, sektionschef vid Arbetsmiljöverket, på myndighetens hemsida.

Det finns fortfarande osäkerhet hur covid-19 påverkar en graviditet. Därför menar myndigheten att försiktighetsprincipen bör råda.

– Kunskapsläget är dessvärre fortfarande oklart kring hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset. Men det finns studier som pekar på att infektionen kan ge ökad risk för tidig förlossning, kejsarsnitt och tillväxthämning hos fostret, säger Jenny Persson Blom, sakkunnig inom smittrisker på Arbetsmiljöverket.

Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att gravida ska vara särskilt försiktiga under slutet av graviditeten. Särskilt om man samtidigt har någon annan riskfaktor som fetma, diabetes eller högt blodtryck.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet

Kurstips: Så återgår ni till vardagen efter corona.