Frukostseminarium: Utveckling genom konflikt

2017-05-10

Kan konflikter rentav vara positiva? Ja absolut. Konflikter är till och med nödvändiga!

Nytt intressant frukostseminarium för våra medlemmar den 31 maj.

Denna gång möter vi Eli Kolaas, HR-konsult och pedagog som pratar om vikten av konflikter.
När vi hör ordet konflikt associerar de flesta av oss till något negativt som dränerar oss för energi och tar vår kraft, men behöver det vara så? Kan konflikter rentav vara positiva? Ja absolut. Konflikter är till och med nödvändiga! Alla konflikter bär med sig ett frö till utveckling. Hur konflikten sedan tas om hand bestämmer hur resultatet blir.

Under seminariet berör vi bl.a. vad som kännetecknar en konflikt, vad som skiljer en bra konflikt från en dålig konflikt och hur vi kan ta hand om konflikten så den leder till utveckling för organisation och individ

Eli Kolaas är HR-konsult och pedagog med många års erfarenhet av medling och coachning på individ- och gruppnivå. Eli kommer senast från ett av Sveriges största fristående skolkoncern där hon genom åren har löst ett femtiotal konflikter med lyckat resultat.

Boka din plats här >>

Detta är ett kostnadsfritt frukostseminarium för Arbetsmiljöforums medlemmar.
Inte medlem ännu? VÄLKOMMEN! Klicka här för att läsa mer om vad medlemskapet innebär >>