Fokus på det ovanliga minskar riskerna

2016-11-24

Årligen beräknas minst omkring 100 miljon arbetsskador med 100 000 dödsfall inträffa på arbetsplatser över världen. Varför sker arbetsolyckor?

De flesta arbetsolycksfall beror på att något inte är som det ska på jobbet. En maskin som inte fungerar, nya arbetsuppgifter eller att man ska arbeta på en annan plats än man brukar. 

I en dansk studie har forskare analyserat uppgifter från 4 002 personer som råkat ut för en arbetsolycka och fått akut behandling på sjukhus.Det visade sig att 8 av 10 olycksfall förklaras av att något har varit annorlunda på arbetsplatsen.

Studien har undersökt faktorer som rör individer och det som är relaterat till praxis och utrustningen på jobbet. De individuella faktorer som undersöktes var tidspress, användning av mobiltelefon, konflikt med en kollega, att man känner sig småsjuk eller blir distraherad av något.

Vanligaste skäl till olycka var om man utförde uppgifter som inte tillhörde rutinerna eller när de utfördes på en annan plats än den normala. Övriga faktorer var sådant som berodde på defekta maskiner eller material.

Störst betydelse hade det som rörde maskinsäkerhet och arbetsplatsens utformning. Individfaktorer ökade visserligen också risken för olyckor, men i mindre grad än övriga faktorer.

Resultatet förvånade forskarna, som förväntat sig att orsaker som har med enskilda individer att göra skulle haft större betydelse.

Rekommendationen enligt studien, för färre olyckor på jobbet, är att ha större fokus på det som skiljer sig från det normala och att förbereda personalen på detta. Att kontrollera att utrustningen fungerar är en annan nödvändig åtgärd.

//Du&jobbet