Förhindra att tråkiga händelser inträffar. Tänk efter före!

2019-06-17

Komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete på jobbet låter kanske inte upphetsande, men kan få de bästa följder.

Innan är ett utmärkt ord. Innan det händer. T ex sätta fast saker innan de faller i huvudet på någon, minska för stor arbetsbörda innan någon sjukskriver sig. Alla har vi efteråt önskat att det fortfarande var innan.

Framtiden är som bekant oviss, men det går att göra en del för att förhindra att tråkiga händelser inträffar. I ett välordnat och organiserat land som Sverige har myndigheter många krav, regler och förslag.

Många är välmotiverade och inte den tvångströja på fria globala andar, man ibland kan tro av debatten. Ta kravet att arbetsplatser ska jobba systematiskt med att upptäcka risker innan de drabbar någon anställd, göra något åt dem och se efter om resultatet blev bra, också kallat SAM eller systematiskt arbetsmiljöarbete.

Detta har varit lag sedan 1993. Fortfarande är det över 40 procent av arbetsplatserna som saknar SAM. Små företag är sämre än stora, hotell och restaurang ligger i botten. Ett tråkigt skäl till att lite händer är att företagsledningar inte prioriterar arbetsmiljöförbättringar, trots att de känner till kravet.

Avsaknad av SAM hänger ihop med en annan brist – att även sakna företagshälsovård. Andelen med tillgång till detta har minskat kontinuerligt de senaste 20 åren, visar nya uppgifter från Arbetsmiljöverket. 2017 var det ungefär lika många anställda som saknar företagshälsa – cirka 40 procent.

Sämst är läget för visstidsanställda, den grupp som samtidigt är utsatt för flest risker. De som förstår att det finns ett samband mellan arbetsmiljön och hur människor presterar satsar både på SAM och företagshälsovård, konstaterar Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.