Fler tjänstemän vobbar för att hinna med

2017-01-31

Vobbandet är på tydlig frammarsch. Fyra av tio privata tjänstemän jobbar ofta samtidigt som de är hemma med sjuka barn. Det visar en undersökning från Unionen.

Fackförbundet Unionen har låtit fråga lite drygt 2000 privata tjänstemän om de vobbar – arbetar samtidigt som de är hemma med sjuka barn. 41 procent uppger att de alltid eller ofta vobbar istället för att vabba. Totalt är det sju av tio som ibland jobbar samtidigt som de tar hand sina sjuka barn.

Unionen gjorde en liknande undersökning för tre år sedan. Sedan dess har vobbandet ökat med åtta procentenheter.

– Vobbandet får inte bli en norm, utan barnets vårdbehov bör vara det som väger tyngst i valet mellan att vabba eller vobba, inte arbetsplatsens behov, säger Unionens ordförande Martins Linder till förbundets hemsida.

Han påpekar dock också att möjligheten att jobba hemifrån för många också gör det lättare att få ihop arbete och privatliv.

Undersökningen visar också att många ogillar vobbandet. Fyra av tio som jobbar med barnet bredvid sig skulle helst slippa vobbandet, och var tionde upplever ett krav från sin arbetsgivaren på att vobba.

Här kan du själv läsa undersökningen.

//Du&jobbet