Filmserie från AFA Försäkring ska bidra till bättre arbetsmiljö för unga

2017-04-05

Den 31 mars 2017 är det ett år sedan Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) trädde i kraft. I samband med detta lanserar AFA Försäkring den nya filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken”. Filmerna ska på ett underhållande och lärorikt sätt öka intresset för arbetsmiljöfrågor bland framförallt unga i arbetslivet.

I filmserien ”Wake up – Dr West testar yrken, provar Samuel West, psykolog och doktor i organisationspsykologi, att arbeta inom olika yrken.

– Jag ser det som ett nytt och enkelt sätt att kommunicera forskningsresultat som annars stannar i den akademiska universitetsmiljön. AFA Försäkring finansierar forskning för 150 miljoner kronor varje år och det är ett ganska stort steg att nå ut med kunskaperna till arbetsplatserna, säger Samuel West.

Tanken är att filmerna ska ge en inblick i hur det är att arbeta i arbetsmiljöer som undersöks i den forskning AFA Försäkring finansierar.

– Syftet är att öka intresset för arbetsmiljöfrågor, särskilt bland unga i arbetslivet, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Konkreta verktyg förebygger skador och ohälsa

Filmserien är framtagen med utgångspunkt i den forskning AFA Försäkring finansierar och i statistik från AFA Försäkrings skadedatabas.

– Varje film visar hur man kan hantera arbetsmiljörisker inom ett specifikt yrke och hänvisar till konkreta arbetsmiljöverktyg. På så sätt vill vi bidra till att minska skador och ohälsa på arbetsplatser och verka för ett hållbart arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey.

Serien består av 12 filmer och lika många yrken. Den här veckan släpps de sju första. Tillsammans lyfter de olika fokusområden och arbetsmiljörisker kopplade till vibrationer, buller, kemikalier, stress, ergonomi, belastningsskador, natt- och skiftarbete, psykisk ohälsa bland unga, brännskador, stickskador med mera.

Mer information:

Se filmerna och läs mer om dem här. Länk till trailer.
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

Kontakt: Susanna Stymne Airey, chef FoU-beredningen AFA Försäkring: 08-696 41 60 susanna.stymneairey@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se

Text: Linda Harling

//AFA Försäkring, pressmeddelande