Det är forskaren Janet Johansson som har intervjuat 24 företagsledare som alla tränar på en hög nivå. Fem av dem har hon fokuserat närmare på. Bland cheferna finns sådana som tränar flera timmar per dag, en kvinna som ville upplevas som en ”superkvinna” och en annan kvinna som ville kunna mäta sig med männen i mastodonttävlingen Iron Man.

En stark gemensam nämnare var att alla intervjuade chefer ville ta med sig sina idrottsliga upplevelser in i sin chefsroll. Atletiska värderingar blev helt enkelt en del av chefens identitet. Man vill sprida en anda på jobbet av att träning är viktigt, och att det är viktigt att pressa och utmana sig själv.

– De kopplar samman upplevelser från privatlivet till sin chefsidentitet. Som att strida för att vinna, för att öka sin förmåga och kompetens, och hur det förbättrar oss som människor. Cheferna tycker också att de anställda ska göra likadant, säger Janet Johansson

När chefer har så tydliga idrottsideal smittar det av sig på arbetsplatsen. Chefen vill att omgivningen ska uppskatta samma värderingar som hen själv, vilket påverkar hela organisationskulturen.

– Det innebär att man riskerar att inkludera och upphöja vissa människor och tenderar att exkludera andra, exempelvis överviktiga, de som inte tränar och sjuka. Dessa riskerar att hamna vid sidan av på arbetsplatsen, säger Janet Johansson.

Även vid nyrekryteringar spelar dessa värderingar in. Det blir lätt att personer som har liknande ideal om träning som den atletiske chefen favoriseras.

– De här är ett typiskt manligt ledarskapsideal där man står för väldigt traditionella värderingar, bland annat självdisciplin.

Janet Johanssons avhandling har lagts fram på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet.

//Du&jobbet, Oscar Magnusson