En av fyra är stressad på jobbet

2016-11-30

Svårt att hinna med jobbet? Det är inget ovanligt. Allt fler svenskar känner att de inte är klara med det ska göra när arbetsdagen är slut.

I en ny undersökning säger nästan var tredje, 31 procent, att de sällan eller nästan aldrig hinner göra det de borde ha gjort när de går hem från jobbet. Det är betydligt fler än när frågan ställdes för fyra år sedan. Då tyckte 23 procent likadant.

– Om den tid man har till förfogande inte räcker till och det pågår under längre tid så vet vi att det är en hälsorisk, säger Ulrich Stoetzer, psykolog och sakkunnig på Arbetsmiljöverket, till TT.

En av fyra, 26 procent, säger att de alltid eller oftast är stressad på jobbet. Ungefär lika många säger att de sällan eller aldrig är stressade på arbetet.

De stressade är mer benägna att göra något för att byta jobb. Två av tre funderar på att göra det, mot knappt hälften av de icke-stressade. De som känner sig stressade är också mer missnöjda med arbetsuppgifterna.

Att inte kunna påverka arbetssituationen är en bidragande orsak. Sex av tio som inte har något inflytande känner sig också stressade. Bland de som har något att säga till om är det bara var fjärde.

De bästa recepten mot stress, enligt enkätsvaren, är att anställa fler personer: 27 procent tycker det. Därefter följer att anställa eller utbilda bättre chefer, minska på arbetsbördan och tillåta mer flexibel arbetstid.

Den återkommande undersökningen, Manpower Work Life, har besvarats av 4 398 personer. Den görs av analys- och konsultföretaget Kairos Future på uppdrag av bemanningsföretaget ManpowerGroup Sverige, och sägs vara representativ för den arbetsföra befolkningen vad gäller kön, ålder och bostadsort.

//Du&jobbet