58 personer dog på svenska arbetsplatser förra året. 12 av dem var byggarbetare. Jämfört med de tre föregående åren (5, 9 respektive 7 döda byggarbetare) är det en tydlig uppgång. Men samma illavarslande trend finns inte i grannländerna. I Norge gick antalet dödsolyckor bland byggarbetare ner förra året. Så är det också i Danmark. I Finland är det svårare att utläsa någon trend.

Sverige ligger också i nordisk topp när det gäller dödsolyckor per 100 000 byggarbetare. I fjol dog 3,5 svenska byggarbetare per 100 000 yrkesverksamma. Motsvarande siffror i Norge, Danmark och Finland var 1,9, 1,5 och 3,2.

Siffrorna kommer från EU:s statistikmyndighet Eurostat som Skydda i Sverige, ett företag som arbetar med personligt skydd och arbetsplatssäkerhet inom bygg- och industrisektorn, har sammanställt.

Företagets vd Mikael Hansson ser ett antal förklaringar till att dödsolyckor är så många i Sverige. En sådan faktor är att bara ungefär hälften av byggarbetarna i landet, enligt Skydda i Sveriges egna undersökningar, använder sin personliga skyddsutrustning fullt ut.
– Och av dessa arbetar merparten i företag som har under 50 anställda, säger Mikael Hansson.

Han pekar också på att skyddsombuden, trots den starka ställning de har enligt lag, sällan har någon större möjlighet att påverka arbetsplatsen.
– Bara ett av fyra skyddsombud inom byggsektorn upplever att de har mandat att påverka säkerheten på sin egen arbetsplats.

Mikael Hansson menar att säkerhetstänket måste genomsyra hela företaget och att skyddsombuden måste få en starkare ställning om man ska få ner antalet olyckor. Han pekar också på hur viktigt det är med frekventa riskbedömningar under tiden ett bygge framskrider, eftersom riskerna förändras under byggtiden.

Utbildning i säkerhetsfrågor för de anställda är också en central pusselbit för att skapa säkrare arbetsplatser, fortsätter Mikael Hansson.

Enligt Mikael Hansson finns det inte någon enkel förklaring till varför det är färre dödsolyckor i våra grannländer än i Sverige. Många faktorer spelar in.

Han pekar på Norge som ett föregångsland.

– Norge hade länge ungefär samma utveckling som Sverige, men efter att dödsolyckorna sköt i höjden 2014 gjorde företag och myndigheter gemensam sak. Frågan sattes högt upp på agendan och effekten blev omedelbar. I Norge har arbetet med arbetsplatssäkerhet till och med fått sådan sprängkraft att den företagsledning som i dag negligerar frågan riskerar gå miste om viktiga kontrakt. Där är vi ännu inte i Sverige, säger Mikael Hansson.

//OSCAR MAGNUSSON

FAKTA/DÖDSFALL I BYGGSEKTORN
(inom parantes antal dödsfall per 100 000 byggarbetare)

Sverige
2015 5 (1,5)
2016 9 (2,6)
2017 7 (2,0)
2018 12 (3,5)

Norge
2015 6 (2,6)
2016 8 (3,3)
2017 7 (2,7)
2018 4 (1,9)

Danmark
2015 6 (3,6)
2016 3 (1,85)
2017 5 (2,6)
2018 2 (1,5)

Finland
2015 3 (1,9)
2016 9 (5,0)
2017 2 (1,1)
2018 6 (3,2)