Dragkamp om las riskerar att sluta i regeringskris

2020-06-29

Enligt Januariavtalet har regeringen lovat att lägga fram förslag om ett flexiblare anställningsskydd. Men Socialdemokraterna är långt ifrån nöjda med de utredningsförslag som nu har lagts fram.

När utredningen om anställningsskyddslagen (las) presenterades i veckan stod det snabbt klart att sista ordet inte är sagt, på länge än.

Det var inte bara fackföreningsrörelsen som protesterade. Även arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) distanserade sig samma dag från utredningens förslag.

Hon ansåg att de sammantagna gav en kraftig slagsida till arbetsgivarnas fördel. Därmed, menade Nordmark, uppfyllde utredningen inte direktiven, som efterlyste förslag som bevarade balans mellan parterna.

Utredaren föreslog bl a:

  • Arbetsgivarens möjlighet att göra undantag från turordningen utökas. Idag får arbetsgivare med högst tio anställda undanta två personer. Nu ska alla arbetsgivare få undanta fem personer från turordningslistan. Vid lika lång anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som ska vara kvar. Idag får den äldste stanna.
  • När möjligheten till omplacering prövas vid uppsägningar måste den anställde klara det nya jobbet direkt. Idag säger praxis att en kortare tids upplärning måste accepteras.
  • Uppsägningar i företag med färre än 15 anställda ska  inte kunna ogiltigförklaras. Därmed får den anställde inte jobba kvar eller erhålla lön i väntan på avgörande i domstol.
  • Kompetensutveckling ”i skälig omfattning” ska erbjudas alla med minst sex månaders anställning.
  • Visstidsanställda ska få förtur till fasta jobb efter nio månader. Idag är det tolv månader inom en 36-månadersperiod som gäller.

Medan S och facket är kritiska tycker C och L att förslagen ligger i linje med Januariavtalet. V har hotat med misstroendevotum om regeringen lägger fram förslagen. M, KD och SD har deklarerat att de tänker rösta för ett misstroende trots att de inte motsätter sig förslagen i sig.

En regeringskris lurar alltså kring hörnet. Det som kan rädda regeringen är om parterna på arbetsmarknaden kommer fram till en överenskommelse i de las-förhandlingar som väntar till hösten. Med största sannolikhet kommer riksdagen då att lagstifta i enlighet med vad parterna enats om.

//JONAS FOGELQVIST, Du&jobbet

Du&jobbet har skrivit mycket om las-frågan tidigare. Läs bland annat här.