Detta är viktigast för din jobbhälsa

2020-11-12

Hur du mår på jobbet beror i hög grad på hur arbetsplatsen organiseras. Nu har Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, tittat närmare på hur man kan organisera arbetet för att få så bra arbetsmiljö som möjligt.

Vilken betydelse har organisationen för de anställdas hälsa och välbefinnande? Med den frågeställningen framför ögonen har forskarna Karolina Parding och Fredrik Sjögren från Luleå tekniska universitet för Mynaks räkning gått igenom 80 väl utvalda publikationer inom ämnet.

Inom begreppet ”organisation” ryms sådant som anställningsförhållanden, graden av styrning och tillit, arbetsfördelning, kompetensfrågor, ja, i stort sett alla aspekter av arbetet där en företagsledning eller chef kan påverka.

En av slutsatserna i kunskapssammanställningen är att det är viktigt att organisera arbetet så att de anställda får inflytande över sin arbetssituation. Inflytandet hänger också samman med att man har tillit till de anställdas kompetens och förmåga att sköta arbetet på ett bra sätt.
Här blir det ofta en krock mellan ledning och anställda, framförallt anställda med högskoleutbildningar.

– Lite förenklat kan man säga att de yrkesverksamma ofta har en syn på hur arbetet bäst planeras, genomförs och följs upp och ledningen, det vill säga arbetsgivarens sida, kanske har en annan och då uppstår det en krock som kan leda till problem, säger Karolina Parding i ett poddsamtal på Mynaks hemsida

Även kompetensutveckling, som på något sätt ska finnas med i den vanliga jobbvardagen, är viktigt för jobbhälsan, menar rapportförfattarna.

I rapporten pekar man också på att det finns uppenbara problem med tillfälliga anställningar och inhyrd personal. En viktig del för att må bra på arbetet är att känna delaktighet och att uppleva att man är en del av arbetsgruppen, menar forskarna. För många tillfälligt anställda och bemanningspersonal är det svårt att uppnå.

Osäkerhet, större risk för olyckor och brist på vidareutveckling för den enskilde är andra problem med de tillfälliga anställningarna, säger Fredrik Sjögren i poddsamtalet på Mynaks hemsida.

Nyligen har det också kommit en avhandling vid Göteborgs universitet som tar upp konsekvenserna av att en stor del av befolkningen har tillfälliga jobb.

Johan Alfonsson, som skrivit avhandlingen, menar att det är svårt att förena samhällets ideal om självbestämmande med en otrygg arbetssituation.

– Detta självbestämmande blir svårt för de behovsanställda att leva upp till, många av dem upplever att kontrollen över deras liv begränsas och att de fråntas möjlighet att planera fritid och utveckla sociala relationerna, säger Johan Alfonsson i ett pressmeddelande.

//OSCAR MAGNUSSON, Du&jobbet

Läs Mynaks kunskapssammanställning här

Vill du utveckla ditt strategiska arbetsmiljöarbete? Här är HR-kursen för dig.

Läs mer om chefens roll för de anställdas välmående här