Dessa frågor upplevs kränkande på intervjun

2020-01-14

Kvinnor får oftare frågor som de upplever som kränkande på anställningsintervjuer. Oftast handlar det om man planerar att bli gravid.

Sifo har på uppdrag av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad frågat knappt 1200 personer om de har fått frågor som de upplevt som kränkande under anställningsintervjuer. Sju procent av männen svarade ja på frågan.

Bland kvinnorna var det nästan tre gånger så många, 19 procent, som svarade ja. Det vanligaste, ca varannan gång, har det handlat om frågor kring graviditet, om man är gravid eller funderar på att försöka bli det.

Det är inte olagligt att fråga om till exempel religiös tillhörighet eller graviditet på en anställningsintervju. Men om den intervjuade sen inte får jobbet är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på frågan inte bidrog till att personen inte fick jobbet. Om det inte kan bevisas riskerar arbetsgivaren skadestånd för brott mot diskrimineringslagen.

Frågor om ålder var också vanligt att de intervjuade upplevde som kränkande. Det gällde både kvinnor och män. En fjärdedel av dem som svarat på undersökningen upplevde också att de nekats jobb på grund av diskriminering. Just ålder var den anledning som flest nämnde.

– Åldersdiskriminering är ett större problem i Sverige än vad man tror. Men det är enkelt att undvika genom att använda standardiserade intervjumallar och anonymisera ansökningar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad, i ett pressmeddelande.

//OSCAR MAGNUSSON