Delta i Du&jobbets skyddsombudspanel!

2017-02-15

Vår tidning, Du&jobbet, söker nu efter fler skyddsombud som vill vara med i Skyddsombudspanelen och göra sina röster hörda.

Vill du vara med? Du&jobbet

Du&jobbet är en arbetslivstidning med en lång historia av att verka för bättre arbetsmiljö. Vi läses av skyddsombud, HR-personal, arbetsmiljöengagerade, myndigheter, m fl. 

Som en del i vår journalistik vill vi lyfta fram vad skyddsombud anser om aktuella frågor. Resultaten av enkätfrågorna kommer sen att redovisas på såväl vår webb som i den tryckta tidningen.

Kan du tänka dig att ett par gånger om året svara på några korta enkätfrågor om din syn på arbetsmiljö?
Du som svarar i skyddsombudspanelen är anonym och kan närsomhelst avsluta deltagandet.

Vi blir glada om du vill delta!

För att vara med mejlar du till Du&jobbets chefredaktör eva.berlin@duochjobbet.se 
Döp mejlet till "Panel" och skriv vilket fack du tillhör.

Mer info om tidningen Du&jobbet, som både finns på papper och som webbtidning, hittar du på duochjobbet.se 

 

Bästa hälsningar

Du&jobbet
Eva Berlin, Chefredaktör