Därför vågar vi inte byta jobb

2016-08-02

Nära två miljoner svenskar har funderat på att byta jobb under de senaste åren. Men de har inte vågat ta steget.

Enligt en undersökning från TRR Trygghetsrådet är det 1, no rx1 miljoner svenskar som bytt jobb senaste året. 1,8 miljoner har funderat på att göra det. Huvudskälen är desamma för båda grupperna: man vill utveckla sig själv (47 procent), är missnöjd med lönen (35 procent) eller med chefen (24 procent).

TRR är en stiftelse som stöttar uppsagda tjänstemän i privat sektor i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist. Undersökningen omfattar 1 010 svenskar i åldern 18-65 år.

TRR Trygghetsrådet uppmanar svenska folket att släppa taget och byta jobb oftare. Enligt TRR:s vd Carl-Gustaf Leinar är det ett större handikapp att ha varit 20 år på samma arbetsplats än att ha fyllt 55 år. Han tycker att fler byten som skulle ge en större rörlighet på arbetsmarknaden, som vore bra för alla.

Samtidigt visar en undersökning från fackförbundet Unionen att ålder är ett hinder för kompetensutveckling. Enligt undersökningen är det sex av tio tjänstemän som fått någon form av kompetensutveckling det senaste året. Bland de äldre är det bara hälften. Var tredje tjänsteman i det privata näringslivet mellan 51-64 år ser sin ålder som hämmande för kompetensutveckling.

//Du&jobbet