Därför lyckas storasyskon på jobbet

2016-11-23

Är du storebror eller storasyster? Då har du större chans att bli chef än vad dina småsyskon har.

Det framgår av en studie från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), som jämfört samband mellan syskonordning och personlighet.

Barns placering i syskonskaran påverkar personlighet och yrkesval. Storasyskon uppvisar bättre social förmåga än sina småbröder och småsystrar. De förstfödda har också större uthållighet, initiativförmåga, social mognad och känslomässig stabilitet. De klarar sig också bättre på arbetsmarknaden då de har större chans att hitta jobb och att arbeta som chef.

En förklaring till storasyskons större sociala förmåga är föräldrar engagerar sig mer i dem. De får mer tid och uppmärksamhet. Småsyskon lägger betydligt mindre tid på att läsa läxor. De läser färre böcker, tittar mer på teve och spelar mer datorspel. Föräldrar är också mindre benägna att diskutera skolarbetet med yngre barn.

Enligt rapporten har en förstfödd omkring 20 procent större chans att vara chef jämfört med syskon nummer tre.

Småsyskon driver däremot oftare eget företag. Vad det beror på är oklart. Är de mer riskbenägna eller har det svårare att hitta jobb? Vad forskarna sett är småsystrar har kreativa jobb i större utsträckning än storasystrar.

Vilket kön syskonen har påverkar också. Ju fler äldre syskon av samma kön desto sämre går det för de yngre.

//Du&jobbet