Chefers bekväma kontorsliv gör att de missar problem

2016-08-11

Det är en stor skillnad mellan höga chefer och anställda när det handlar om synen på problem i kontorsmiljöer. Det framgår av en ny global undersökning.

Anställda kan vara frustrerade över olika förhållanden på arbetsplatsen. Deras chefer ser inte problemen. Ett par exempel från undersökningen:

Två av tre chefer tycker att de är anställda har den utrustning som behövs för att hantera störningar i arbetet. Bara fyra av tio anställda håller med om det.

Drygt hälften av de anställda tycker att ljud från omgivningen stör dem i arbetet och minskar deras produktivitet. Bara en tredjedel av cheferna anser detta.

39 procent av de anställda är irriterade över de tekniska lösningar som finns på jobbet. Bland chefer är det 29 procent. 

En förklaring till skillnaderna kan vara att cheferna lever i en annan värld, click enligt undersökningen. Några exempel:

  • 62 procent av cheferna har ett eget rum, shop jämfört med 14 procent av de anställda.
  • 59 procent bland cheferna har den utrustning som behövs för att kunna jobba på valfri plats, sale jämfört med 40 procent bland personalen.
  • De anställda är heller inte nöjda med ledningens åtgärder för att få en bra miljö. Bara 18 procent tycker att ledningen har gjort något för att minska risken med störande ljud.

Studien visar också att det är möjligheten att jobba ostört som är viktigast för de anställda när det gäller utformningen av kontorsmiljön. Olika förmåner är mindre viktigt.

Studien bygger på frågor till mer än 1 200 chefer och anställda på olika håll i världen, bl a Sverige. Bakom studien ligger analysföretaget Oxford Economics och Plantronics.

//Du&jobbet