Chefen måste vara snäll mot sig själv

2017-12-05

Vad behöver en chef för att orka på jobbet? Goda förutsättningar, självklart. Men också en stor dos snällhet mot sig själv.

Chefer utsätts för stora påfrestningar på jobbet. Ofta har man ett stort ansvar med ständiga utryckningar. Att man känner sig klämd mellan verksamhetens krav och budgetens ramar är också något som stressar många.

Christin Mellner, arbetslivsforskare på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, har under tre år studerat vad som krävs för ett hållbart ledarskap, det vill säga vad som behövs för att chefen ska orka vara chef, och vilka de främsta riskfaktorerna är. 22 djupintervjuer med chefer har kompletterats med enkäter med ytterligare 1600 personer i ledande befattningar.

När de gäller de yttre förutsättningarna är det inga oväntade slutsatser. Ständigt hög belastning, brist på tydliga mål i verksamheten och att man lägger mycket tid på administration är allt som sådant som ökar risken för att chefen inte ska orka.

Men studien visade också att chefens eget förhållningssätt hade en stor påverkan på hälsan. Christin Mellner använder begreppet självmedkänsla, som hon menar spelar stor roll för ens välmående.

– Självmedkänsla handlar om att man är snäll mot sig själv och inte dömer sig själv för hårt när man är i svårigheter. Självmedkänslan blir som en stötdämpare om man har en pressad arbetssituation, säger Christin Mellner.

En annan nödvändig ingrediens i ett fungerande chefsliv är återhämtning. Både pauser under arbetsdagen, liksom tillräcklig tid mellan arbetspassen och sammanhängande helgvila, är viktigt för att få till tillräcklig återhämtning.

– Just återhämtningen är avgörande för vår hälsa. Det som är centralt är att man kan släppa krav och tankar på jobbet, att kunna ”switcha off”, säger Christin Mellner.

Att kunna stänga av krav och tankar på jobbet för tankarna till mindfulness. Christin Mellner håller med. Hon leder just nu en studie i mindfulness bland ledare på ett internationellt telekombolag. Resultatet visar att de inblandade blev blev bättre på att stänga ute kraven från jobbet.

– Mindfulness har en positiv effekt för vår förmåga att kunna släppa tanken på jobbet. Och vi har sett att det är en något som man kan träna upp.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson