Bra vanor som goda chefer har

2018-11-27

Förmåga att lösa konflikter ligger i topp när affärssajten fastcompany listar önskvärda egenskaper hos chefer.

Att chefen är viktig för arbetsgruppens resultat tycks alla vara ense om. I affärssajten www.fastcompany.com lista över viktiga vanor som goda chefer har ligger kommunikationsförmåga på första plats.

Bra chefer vill veta vad de anställda tycker och har koll på vad som pågår på arbetsplatsen. Cheferna engagerar de anställda i en dialog och visar att synpunkterna är värdefulla. De undviker tvetydighet och klargör var de själva står i olika frågor, sammanfattar sajten.

Andra goda vanor bra chefer har:

  • De litar på sina anställda och ägnar inte tid åt att detaljstyra dem, något som bl a förutsätter en bra anställningspolicy.
  • De är förutsägbara, dvs inte rättvisa ena dagen och orättvisa nästa. Sajten citerar forskning som drar slutsatsen att det är bättre att som anställd bli behandlad någorlunda lika, än bra ena dagen och dåligt nästa.
  • De sätter sig in i verksamheten. Det är viktigt att ha koll på fällorna och utmaningarna i jobbet för att kunna stödja de anställda.
  • De accepterar att misstag sker. Missar kommer alltid att inträffa och de blir svårare att hantera om de anställda inte vågar berätta om dem. Den som vet att allt inte måste vara perfekt blir mer benägen att dela idéer och erfarenheter.
  • De är medvetna om sina egna starka och svaga sidor och hur det kan kännas för anställda att arbeta för dem.
  • De står upp för sin personal visavi sin egen ledning.
  • De intresserar sig för de anställda som individer och strävar efter att de ska kunna kombinera arbetsliv och privatliv.
  • De tror på människors förmåga att utvecklas och hjälper de anställda att komma vidare i jobbet.
  • De strävar efter att skydda arbetsvillkoren så att anställda kan göra ett så bra jobb som möjligt med få störningar utifrån. De ger stöd, utvecklingsmöjligheter och ärlig kritik