Systembolaget har inte märkt av någon tydligt minskad försäljning som många andra butikskedjor gjort under de gångna veckorna. Men corona-krisen har märkts påtagligt på många andra sätt.

Den stora personalfrånvaron har inneburit att man gjort vissa förändringar i det lokala kollektivavtalet. Att det gått så snabbt att genomföra beror, enligt Maria Nilsson, på den goda samverkan som finns mellan arbetsgivare och facket.

Bland annat har man beslutat att tillfälligt öppna butiker i Stockholmsområdet och på Gotland klockan tolv på vardagar, istället för tio. Dessutom har man tillfälligt godkänt söndagsarbete för att packa upp varor.  Personal har också flyttats mellan butiker. Allt för att lösa situationen men samtidigt skapa så bra arbetsmiljö som möjligt. Flera av åtgärderna är till för att det ska gå att få ihop rimliga, och inte för långa, arbetspass för den decimerade personalstyrkan.

Maria Nilsson.

Maria Nilsson, som också är ordförande För Unionen i Stockholmsregionen, berättar att det finns en struktur för samverkan i arbetsmiljöfrågor som sitter i ryggmärgen på många inom bolaget.

– För att kunna göra sådana här lösningar måste det finnas en tillit och ett öppet klimat. Och att man vet att ingen sida försöker vinna något på situationen, säger Maria Nilsson som också påpekar att det är viktigt att tillfälliga lösningar blir just tillfälliga.

Inom handeln finns det också en oro för att bli corona-smittade av hostande eller nysande kunder. Den oron finns även på Systembolaget. Man har även gjort vissa säkerhetsförändringar, som att personalen numera får använda handskar i kassan.

– Samtidigt är vår personal lite luttrad. Men man ska inte förringa att många känner ett obehag.