Bra luft gav bättre skolresultat

2017-09-21

Dansk forskning visar att bättre inomhusluft förbättrar skolresultaten markant. Fördubblade man friskluftsintaget i skolorna fick man 15 procent bättre resultat, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och allergiförbundet.

Det är David Wyon vid Danmarks Tekniska Universitet som står bakom forskningen som Maritha Sedvallson hänvisar till. När man i den danska studien fördubblade friskluftsintaget från en låg nivå förbättrades resultaten i läsförståelse och matematik med 15 procent. En ytterligare fördubbling av friskluften gav en ännu större förbättring. Skillnaden var störst för svaga elever.

Maritha Sedvallson tycker att David Wyons forskning är ett viktigt argument för för bra inomhusluft i skolor.

– Det ser väldigt olika ut mellan skolorna. Men vi vet att många skolor är i dåligt skick och att det ofta saknas ett förebyggande arbete kring dessa frågor.

Även Arbetsmiljöverket har slagit fast att inomhusmiljön ofta brister i skolorna. I ett stort tillsynsprojekt där man besökte cirka 2000 skolor 2013-2016 kom man fram till att ventilationen ofta var dålig och det var vanligt med för många barn i klassrummen. luften räckte inte till.

En äldre undersökning från Boverket visar också att fyra av tio skolor har någon form av fuktproblem.

– Skulle det vara en annan arbetsplats, som ett kontor eller ett sjukhus skulle man inte acceptera det. Barnen är lågt prioriterade, säger Maritha Sedvallson.

Sedan 2016 finns det möjlighet för kommuner att söka ekonomiskt stöd för att rusta upp skollokaler. Få kommuner har dock sökt stödet och handläggningen kring de ansökningar som kommit in har varit lång. Maritha Sedvallson pekar på att det är viktigt att stödet finns kvar men skulle vilja se en bättre marknadsföring gentemot kommunerna och att Boverket hade mer resurser för snabbare handläggning.

Om man beviljas stöd från Boverket står staten för 25 procent av kostnaden vid upprustningar av skolmiljöer. Maritha Sedvallson vill gärna se att den andelen ökar. Många kommuner drar sig för upprustningar eftersom kostnaden blir hög.

– Det handlar också om lärarnas egen hälsa. Med dålig inomhusmiljö får lärarna också lägga extra kraft på att ta hand om barn som inte mår bra.

Att luftkvalitet är ett växande problem för barn syns även i andra studier. Forskning från Karolinska Institutet visar att antalet barn som diagnosticerades med astma ökade med 50 procent mellan 2003 och 2011.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson