Den nya föreskriften bygger på ett EU-direktiv och gäller anställda som arbetar inom äldreomsorg och på LSS-boenden. Kraven i föreskriften handlar om att arbetsgivaren ska stå för tvätt av arbetskläder, att kläderna ska tas av på arbetsplatsen, att de inte får lämna arbetsplatsen och dessutom ska bytas varje dag.

– Det finns också ett underliggande krav att kostnaden för att följa de här reglerna inte ska belasta arbetstagaren. Så då blir det de facto så att arbetsgivaren på något sätt ska ersätta arbetstagaren, säger Jens Åhman på Arbetsmiljöverket, till tidningen Kommunalarbetaren.

Sedan 2016 har man som anställd i omsorgen varit tvungen att ha arbetskläder, för att minska smittspridning. Det har dock inte funnits något krav på att arbetsgivaren ska betala för dessa arbetskläder. En orimlig ordning, enligt bland andra Kommunal. Av den anledningen har fackförbundet drivit frågan om fria arbetskläder hårt och nu verkar det alltså som man kommit närmare en vinst.

– Det är ett stort kliv för Kommunal och Kommunals medlemmar. Det är också ett stort steg för kvinnor och kvinnors arbetsmiljö, säger Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunal, som arbetat länge med frågan om arbetskläder.

I höst är det tänkt att förslaget ska ut på remiss till bland annat fack och arbetsgivarorganisationer. Föreskriften skulle kunna börja gälla från hösten 2018, enligt Jens Åhman.

Även inom barnomsorgen har det funnits krav på fria arbetskläder. Anställda på förskolor berörs dock inte av den nya föreskriften.

//Arbetsmiljöforums tidning Du&jobbet, Oscar Magnusson