Allt färre kommuner är industridominerade

2018-09-13

Södertälje är Sverige största industrikommun, följt av Sandviken, Gislaved, Ronneby och Ljungby. Industrikommunerna blir allt färre, enligt SCB. 38 procent av kommunerna i Sverige har en majoritet anställda i industrin.

2010 blev antalet tjänstekommuner, alltså sådana där majoriteten av invånarna är anställda inom tjänstesektorn, fler än industrikommunerna i Sverige. SCB tidsbestämmer tjänstesamhällets genombrottsår till 1975, och pekar  bland annat på genomslag för ny teknik och innovationer.

Södertäljes ledande plats beror i hög grad på industriföretaget Scania, där nästa var tredje anställd i kommunen jobbar. Industriarbetsplatser är ofta större än tjänstearbetsplatser, konstaterar SCB. Södertälje är Sveriges 20:e största kommun.

De 19 som är större har alla en majoritet anställda i tjänstesektorn. Det finns kluster av industrikommuner i Bergslagen och Småland.

En industrikommun kan snabbt förändras och istället domineras av tjänster. Det sker t ex när stora företag lägger ner eller gör stora nedskärningar. Två exempel är när Saab stängde sin fabrik i Trollhättan och när Electrolux stängde sin fabrik i Västervik.

Det finns totalt 290 kommuner i Sverige.