Är du perfektionist? Se upp med varningstecknen!

2017-05-05

Studier visar att perfektionister är en grupp som är i farozonen för att bli utbrända. Samtidigt har arbetsplatserna ofta fokus på allt bättre prestationer.

Att vilja göra bra ifrån sig är naturligt och kan sporra till goda prestationer. Men det finns en baksida med överdriven perfektionism och strävan efter att göra det perfekta jobbet. Perfektionister är ofta stressade, har olika tvångsbeteenden och hälsoproblem som depression och ångest.

Forskning visar att jakten på det perfekta också kan leda till utbrändhet. Att vara perfektionist är mycket stressande och stress bidrar till utmattning, säger psykologen och forskningsledaren Andrew Hill, vid universitetet i York, till Huffington Post.

Det som stressar perfektionisterna är deras stora mått av självkritik. De drivs av en stark rädsla för att göra fel, vilket är speciellt farligt.

I studien, som publicerats i tidskriften Personality and Social Psychology Review, har forskarna sammanställt resultaten från 43 olika undersökningar som gjorts de senaste 20 åren. De har studerat kopplingen mellan perfektion och olika områden, som skola, idrott och arbete.

Det visade sig att de negativa effekterna framför allt fanns i jobbet. I skolan belönas den hårt arbetande med högre betyg, i sportens värld mäts prestationen tydligt. På arbetsplatsen kan en stor insats gå obemärkt förbi, utan att chefen uppmärksammar den. Arbetslivet idag präglas också av ett förhärskande fokus på att prestera, enligt forskarna. I sådana arbetsmiljöer, där dåliga prestationer för med sig höga kostnader, förvärras de perfektionistiska tendenserna.

En slutsats av undersökningens resultat, enligt forskarna, är att man bör sätta mer realistiska mål, acceptera misstag och förlåta sig själv när det händer. Fler hanterliga mål är bättre än ett stort. De negativa tendenserna kan hanteras om organisationer och företag blir medvetna om att perfektion inte är ett mått på framgång.

Perfektionisten är inte mer produktiv på jobbet, utan ser arbetsplatsen som stressfylld och krävande. Flit, uthållighet och rörlighet är bättre kvaliteter, enligt forskarna. En arbetsmiljö med större acceptans för misslyckanden mildrar de negativa effekterna av perfektionism.

//Du&jobbet, Hans Lundgren