Äldre har starkt ökad risk för rygg- och ledproblem

2019-07-03

Långvarig sjukfrånvaro har olika orsak beroende på ålder. Bland 36-45-åringar är psykiska sjukdomar vanligast, bland 56-64-åringar dominerar sjukdomar i muskuloskeletala system. Det visar rapporten Muskuloskeletala diagnoser från AFA.

Muskuloskeletala diagnoser är den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och den näst vanligaste inom kommuner och regioner.

Den typiska personen med långvarig sjukfrånvaro av detta skäl är en kvinnlig undersköterska inom kommun och region som är i sextioårsåldern och har en ledsjukdom. Ca 3 000 undersköterskor, vårdbiträden m fl hade en sådan diagnos 2017.  För män är typfallet en lastbilschaufför inom Svenskt Näringsliv/LO, också i sextioårsåldern med en ledsjukdom.

Antalet muskuloskeletala sjukdomar ökar med åldern; en 56-64-åring har mer än fem gånger så hög risk för långvarig sjukfrånvaro som åldersgruppen 16-35 år. Sjukdomarna är huvudsakligen av tre slag; ledsjukdomar som artros eller reumatism, ryggsjukdomar, samt sjukdomar i mjukvävnaderna, t ex fibromyalgi.

36-45 är åldern när de psykiska sjukdomarna är flest, både för män och kvinnor. Kvinnor har i högre grad än män psykiska diagnoser. Störst är risken för kvinnor som jobbar i regioner och kommuner, sektorn där detta är vanligast. I åldern 56-64 år har kvinnornas risk där nästan halverats.

Statistiken grundar sig på ersättningar från de kollektivavtalade försäkringarna.

//EVA BERLIN