24 november 2021

Nya LAS - vad är på gång?

Digi Live
Nya regler i lagen om anställningsskydd föreslås träda i kraft i juni 2022. Vad innebär förslaget och vad tycker remissinstanserna? Välkommen till 2,5 timmar digital föreläsning, ställ dina frågor och få svar!

En modernisering av LAS-reglerna har varit en politisk knäckfråga under flera decennier. Även arbetsmarknadens parter har stått långt ifrån varandra i sin syn på nuvarande regler. För första gången har nu delar av parterna enats om ett förslag som arbetsmarknadsdepartementet skickat ut på remiss.

 

Många av remissinstanserna riktar hård kritik. Samtidigt framhåller de parter som enats om förslaget att det måste antas i sin helhet, annars faller överenskommelserna som förslaget grundas på. Vad kommer att hända nu? Blir det en historisk förändring av arbetsrätten, och vad kommer det att innebära i så fall?

 

Vill du få bättre koll och hänga med i diskussionerna och debatten? Få en ordentlig genomgång av förslaget och inblick i remissinstansernas synpunkter. Hör den kunniga och pedagogiska juristen Annika Elmér förklara, och ställ dina frågor!

Programinnehåll

8.30 Digital incheckning

9.00 Inledning 

Jonas Gustafsson projektledare Metodicum

9.10 Webbinariet startar

  • Från saklig grund till sakliga skäl; vad innebär det?
  • Undantag från turordningen
  • Nya regler avseende så kallad hyvling; heltid är den nya normen
  • Ny anställningsform; särskild visstidsanställning och snabbare konvertering till tillsvidare
  • Frågestund

Annika Elmér, advokat EmpLaw Advokater AB, en byrå helt inriktad på arbetsrätt

11.30 Webbinariet avslutas 

Tid och plats
24 november 2021
9.00-11.30
Digi Live

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta i webbinariet online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Pris

2 295 kr/person

Kontakt
Veronika Törnqvist
Veronika Törnqvist
. Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Annika Elmér"
Annika Elmér
Advokat, EmpLaw Advokater AB
Advokat Annika Elmér har arbetat med arbetsrätt i 20 år och driver idag EmpLaw Advokater AB, en byrå helt inriktad på arbetsrätt. Annika anlitas ofta som föreläsare inom sitt expertområde och uppskattas särskilt för sin förmåga att förklara juridiken på ett pedagogiskt sätt.

Boka plats på konferensen