Var förberedd!

En kris kommer alltid oväntat och plötsligt! Var väl förberedd och minska omfattningen. Är tiden knapp och uppgifterna många att lösa samtidigt som ni har ett behov att säkra upp er kunskap kring krishantering? Då är detta utbildningen för er!

Alla verksamheter i Sverige ska ha kunskap och planering för att hantera kris och katastrofsituationer. Verksamheten ska kontinuerligt, uppdatera, repetera och få utbildning inom ämnet. Detta för att säkerställa att omfattningen av en kris eller katastrof minimeras. Både ur ett mänskligt perspektiv men även ur ett ekonomiskt för både individ och verksamhet.

Hur länge varar en kris? Behöver arbetsgivaren hantera kriser i arbetstagarnas privatliv? Hur ska primärt och sekundärt drabbade bemötas? Frågorna är många när väl krisen är ett faktum. 

I utbildningen ingår:

 • Begrepp inom risk och krishantering
 • Lagar och regler
 • Verksamhetsstöd
 • Människan i kris
 • Självstudiematerial
 • Kunskapstest
 • Intyg

Några av fördelarna med digital utbildning:

 • Är tids- och kostnadseffektivt
 • Ger samma grundplattform till samtliga deltagare
 • Kan utföras var och när som helst deltagaren önskar
 • Fungerar som verksamhetsstöd vid frågor rörande krishantering
 • Kan delas upp efter eget önskemål från deltagaren
 • Ger nytillträdda chefer/ deltagare i gruppen rätt förutsättning omedelbart
 • Ger möjlighet för deltagaren att repetera vid behov

Digital krishanteringsutbildning erbjuds till Nätverkets medlemmar under juni-september, utan extra kostnad (ordinarie pris 3 900:-).

Digital krishanteringsutbildning ingår just nu i Arbetsmiljöforums nätverksmedlemskap

Bli medlem du också!

Vad mer ingår i medlemskapet?

Läs mer om vad du får som medlem här!