Du som redan är medlem

Logga in på medlemssidan

Missa inte nästa nätverksträff!

Hantera dilemman i rehabiliteringsprocessen
Att lyckas rehabilitera en anställd som varit sjuk tillbaka till arbetet ställer krav. Flera aktörer som kan tycka olika är involverade, arbetsuppgifter kan behöva ändras, arbetsgivaren har ansvaret - men hur långt sträcker det sig?

Läs mer om nätverksträffen här!

Nätverket i korthet

Arbetsmiljönätverket är ett kunskapsforum och är ett stöd för dig i arbetsmiljöarbetet. Det drivs av oss på Arbetsmiljöforum och tillsammans med vår tidning, Du&jobbet ger vi dig som medlem nya kunskaper, omvärldsbevakning inom aktuella ämnen, tips&råd, inspiration, nyheter och möjligheter till utbildning, nätverkande och personlig rådgivning. 

Inte medlem ännu? Medlemskapet ger många fördelar:

  • Ny kunskap och uppdatering i aktuella ämnen
  • Nya kontakter
  • Utveckling och stöd i din yrkesroll
  • Tid för reflektion
  • Erfarenhetsutbyte
  • Tips och råd
  • Nya idéer och ny energi
  • Inspiration
Läs mer om vad medlemskapet kan ge dig

Medlemsavgift

Medlemsavgiften i Nätverket är endast 3 995 kr för ett år, faktureras vid bokning 30 dagar netto.

Sommarerbjudande juni - september!

Under juni-september har alla våra medlemmar fri tillgång till vår digitala krishanteringsutbildning med bl a föreläsningar och kunskapstest.
(Ord. pris 3 900 kr). 

Alla verksamheter i Sverige ska ha kunskap och planering för att hantera kris och katastrofsituationer. Verksamheten ska kontinuerligt, uppdatera, repetera och få utbildning inom ämnet för att säkerställa att omfattningen av en kris eller katastrof minimeras. Som en service till våra medlemmar ingår därför vår digitala krishanteringsutbildning just nu som en del i medlemskapet.

Läs mer om sommarerbjudandet här!