Aktuell kunskap och forskning – endast för våra medlemmar.

I ditt medlemskap ingår de uppskattade, digitala frukostseminarier som anordnas av Starck & Partner. En till två gånger i veckan checkar du in för aktuell kunskap, inspiration och forskning relevant för dig inom såväl arbetsmiljöområdet som HR- och ledarskapsarenan. Alltid oberoende och med representation från såväl arbetstagare som arbetsgivare. Börja dagen med 45 minuters inspiration!

Frukostsemniarier – våren 2022

Anordnas av Starck & partner.
8.15-9.00 (incheckning mellan 8.00-8.15)

4 februari – Hur utvecklar du/ni nya ledare. Ni får tips, exempel och verktyg om hur ni kan rusta nya chefer att få hållbarhet och rätt prioritering

11 februari – Ledningsrätten eller kränkande särbehandling, var går gränsen?

18 februari – Rättshaveristiskt beteende, hur kan du undvika att “väcka” beteenden och få förståelsen ?

25 februari  – Livs- och karriärplanering- verktyg, stöd och färdväg framåt.

11 mars – Facklig samverkan och MBL förhandlingar

18 mars – Hur gör man en bra förutredning gällande kränkande särbehandling?

25 mars – Vad styr våra beteenden? Få förståelse och verktyg i att jobba med konsekvenser

8 april – Kränkande särbehandling – vilka policys och rutiner behöver du ha och vad behöver du som arbetsgivare tänka på?

22 april – Hur blir du som chef effektiv med rätta prioriteringar?

26 april – Tillitsbaserat ledarskap – Osäkerheten i dagens arbetsliv kan ofta inte tyglas genom att en chef pekar med hela handen och ensam tar kommandot. I stället för kontroll kan den mest effektiva ledningsstrategin vara att tänka omvänt: Att släppa kontrollen och ge medarbetarna mer tillit. Och framför allt att peppa alla att slå sina kloka huvuden ihop och samarbeta för att hitta gemensamma problemlösningar.

Under detta frukostmöte kommer Margareta Svaneby och Melina Roos dels ge en kort inblick i vad tillit är, men fokusera främst på hur man som ledare praktiskt kan agera för att skapa mer tillit inom sin organisation.

13 maj – Kränkande särbehandling  – vi reder ut begreppen kring utredningsplikten och vad du som chef/arbetsgivare kan göra.

Bli medlem i Kunskapsforum du också!