Årlig träff

Som medlem i Kunskapsforum är du välkommen på en årlig fysisk träff med inspirationsföreläsning och nätverkande.

Utöver de regelbundna digitala nätverksträffar som våra medlemmar deltar vid vill vi också skapa möjligheter att mötas fysiskt. Varje år bjuds du som medlem därför in till en träff i Stockholm där vi får chansen att nätverka på de sätt som digitala format inte rymmer. Intressanta föreläsare och gruppbaserade aktiviteter under dagen; mingel och middag till aftonen – väl mött!

Bli medlem i Kunskapsforum du också!