Några av våra medlemmar är:

 • ABB Automation Technologies
 • Adoptionscentrum
 • Akzo Nobel Surface Chemistry AB
 • Allers Förlag
 • Banverket Materialservice
 • Barn- och Utbildningsförvaltningen
 • Betania Organisationsmedicin
 • Billes Tryckeri
 • Botkyrka kommun
 • Busslink i Sverige AB
 • Cloetta Fazer Sverige AB
 • DHL Texport
 • Electrolux Home Products
 • Folksam FHV
 • Holmen Paper AB
 • Hotell Zinkensdamm
 • Karlstads Universitet
 • Karolinska Sjukhuset
 • Kungsbacka Kommun
 • Landstinget Västernorrland
 • Lernia Utbildning AB
 • Luleå Tekniska Universitet
 • Max AB
 • Polismyndigheten i Stockholms län
 • Posten Meddelande
 • Previa
 • Radisson SAS Royal Viking Hotel
 • SEB Asset Management
 • Scania CV AB
 • Sjöfartsverket Huvudkontoret
 • Solna Stad, Personalavdelningen
 • Stockholms Tingsrätt
 • Stora Enso Fors AB
 • Sundsvalls kommun
 • Swedish Match AB
 • Trygg-Hansa Försäkrings AB
 • Trelleborg Industri AB
 • Vägverket Region Stockholm