Nätverksträff i oktober - Hantera dilemman i rehabiliteringsprocessen

Att lyckas rehabilitera en anställd som varit sjuk tillbaka till arbetet ställer krav. Flera aktörer som kan tycka olika är involverade, arbetsuppgifter kan behöva ändras, arbetsgivaren har ansvaret - men hur långt sträcker det sig?

Läs mer om nätverksträffen här!