Alla konflikter bär med sig ett frö till utveckling. Hur konflikten sedan tas om hand bestämmer hur resultatet blir. Det här seminariet går igenom vad som kännetecknar en konflikt, vad som skiljer en bra konflikt från en dålig konflikt och hur vi kan ta hand om konflikten så den leder till utveckling för organisation och individ.

Seminariet hålls av Eli Kolaas som är HR-konsult och pedagog med många års erfarenhet av medling och coachning på individ- och gruppnivå. Eli kommer senast från ett av Sveriges största fristående skolkoncern där hon genom åren har löst ett femtiotal konflikter med lyckat resultat.

Plats:
Arbetsmiljöforum, Stockholm
Telefonvägen 30
126 26 Hägersten

Missa inte nästa nätverksträff, bli medlem du också!