LÅNGTIDSFRISK- Så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet

Vi kommer under seminariet att belysa de organisatoriska friskfaktorerna och ge exempel på organisationer som använder konceptet.
Dessutom kommer det bli tydligt vad som skiljer det förebyggande och det främjande arbetet.
Seminariet ligger helt i linje med AFS 2015:4 där syftet är att främja en god arbetsmiljö.

Utdrag ur AFS 2015:4

Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Föreläsare

Eva Ljungkvist

Eva Ljungkvist är civilekonom, ICF certifierad coach och har arbetat på olika positioner inom både privat och offentlig verksamhet.
Hon har erfarenhet som chef och har bl.a. arbetat med ledarutveckling inom IBM med stresshantering, affärsutveckling och projektledning. Eva har arbetat med konceptet Långtidsfrisk i Norden i mer än tio år tillsammans med Johnny Johnsson, mannen som skapade begreppet Långtidsfrisk och forskade fram de organisatoriska faktorer som påverkar medarbetarnas resultat och hälsa.

Välkommen!

Välkommen till nätverksträff i form av frukostträff hos oss tisdagen den 25 okt.
Du som kommer till seminariet får boken Långtidsfrisk ( värde ca 250-300 kr) där du fördjupat kan ta del av innehållet som Eva Ljungqvist föreläser om vid seminarietillfället!

Datum: 2016-10-25
Tid: 08.00 till 09.15
Plats: Telefonvägen 30, Kobran Konferens, Hägersten

Missa inte nästa nätverksträff, bli medlem du också!