Ur innehållet:

  • Missbruk, skadligt bruk och beroende - vi reder ut begreppen
  • Kultur - Attityder, värderingar, mod, ledarskap skapar framgång
  • Struktur - Riktlinjer ger chefer stöd och skapar samsyn i organisationen
  • Kunskap - Vad behöver chefer och HR för att kunna agera? Vi tar upp riskfaktorer, tidiga signaler, roller och ansvar samt samtalet som verktyg.

Frukostseminarium 14 mars

Föreläsare, representant från ALNA.