Nätverksträff i oktober!

Hantera dilemman i rehabiliteringsprocessen - frukostträff 26 oktober 2017

Att lyckas rehabilitera en anställd som varit sjuk tillbaka till arbetet ställer krav. Flera aktörer som kan tycka olika är involverade, arbetsuppgifter kan behöva ändras, arbetsgivaren har ansvaret - men hur långt sträcker det sig?

På frukostseminariet föreläser rehabexperten Anna Sporrong om olika dilemman kopplade till rehabiliteringsprocessen, ger råd och svarar på frågor. Eva Berlin, chefredaktör för tidningen Du&jobbet, leder samtalet.

Du får bl a veta:
- Vad gör man när facket tycker en sak, arbetsgivaren en annan, och personen det gäller en tredje?
- Vem bestämmer när en rehabilitering är klar?
- Kan man säga upp den som är sjukskriven, när verksamheten står inför nedskärningar?

Anna Sporrong har personlig erfarenhet av arbetsrehabilitering. Nu använder hon sina erfarenheter som utbildare. Hon har varit huvudlärare i ämnet Rehab i ettåriga kursen Diplomerad rehabsamordnare och är sedan 2010 kursansvarig på Karolinska Institutets 7,5 poängskurs ”Rehabkoordinator – att koordinera rehabprocessen

8.00- kaffe och smörgås
8.30 – 9.30 föreläsning
9.30 – samtal

Träffen avslutas senast 10.30

Missa inte denna nätverksträff, bli medlem du också!