Nätverks seminarium 30 november

8.00-8.30 kaffe och smörgås
8.30-9.30 föreläsning
9.30-10.30 samtal och frågor

KURSLEDARE

Pia Bergh, Utbildare inom arbetsmiljö och ledarskap, certifierad coach. Tidigare personalchef inom handeln. Johan Henschen, Utbildare inom arbetsmiljö och ledarskap. Författare till böcker om grupputveckling och konflikthantering

Pia_Bergh_ArbetsmiljoforumJohan_Henschen_Arbetsmiljoforum

TID ÄR EN BRISTVARA.

Alla vill vi göra det bästa och mesta av vår begränsade tid. Vi försöker organisera fram gemensamhet, förankring och delaktighet. Vi har helt enkelt möten! Möten – i parti och minut tycker vissa, för sällan tycker andra och en del bryr sig inte…

Problem:

Vi går på möten, ofta utan att förstå syftet med dem, eller vad vi kom fram till och hur vi ska genomföra det vi förväntas göra till nästa möte.

 • Vi pratar om helt andra saker än de vi bestämt.
 • Vissa deltagare pratar ”hela tiden ” och håller sig inte till ämnet.
 • Andra är tysta eller håller med på mötet, men går sedan ut och gör tvärtom.
 • Många passar på att i smyg kolla telefonen, facebook eller skriver inköpslistor till hushållet, osv.

Deltagarna är missnöjda och mötesledaren funderar frustrerat över varför det inte räcker att göra ”by the book” – kallelse, dagordning, protokoll.

Lösning:

För att ett möte ska vara bra, effektivt och göra skillnad krävs möteskunskaper – en kompetens i sig, användbar för mycket. Denna föreläsning ger insikter, kunskaper och praktiska verktyg för ökad funktionalitet och utveckling i möteshanteringen, oavsett om det gäller ett informationsmöte, ett arbetsmöte eller ett beslutsmöte. 

Seminariet lyfter fram:

 • Hur du förbereder och bygger en mötesstruktur som är tydlig, utan att bli stel.
 • Hur du gör mötet meningsfullt för alla som deltar.
 • Hur du får mötesdeltagarna aktiva utan att tappa fokus.
 • Hur du identifierar och tar tag i problem som kan stå i vägen för ett lyckat möte.
 • Hur du skapar tydligare beslutsfattande, där det blir lättare att gå från ord till handling.
 • Tips på hur du bryter invanda mönster och varierar arbetsformen, så att mötet känns nytt och spännande.
 • Metoder för hur du kan hantera mötesdeltagare som drar iväg från ämnet, som inte deltar aktivt eller som har en egen agenda.

Vi visar på en lösningsfokuserad metodik, som underlättar då man fastnat i problem och behöver komma vidare. Metodiken går ut på att tillåta viss klagan över problemet, men att sedan vända fokus till att hitta lösningar.

BÅDE TEORI OCH PRAKTIK:

Nätverksträffens seminarium innehåller både korta teoripass och praktiska övningar, samt avslutas med samtal och frågor.  

Missa inte denna nätverksträff, bli medlem du också!