Passa på att utnyttja våra erfarna experter!

Ditt medlemskap ger dig möjligheten att ställa dina frågor till våra experter och få personliga svar på på frågor om t.ex arbetsmiljö, arbetsrätt, mobbing, alkohol och droger, hälsa och friskvård samt mycket mer. Vissa frågor vill vi gärna besvara så att fler arbetsmiljöengagerade kan ta del av svaren men du kan självklart vara anonym om du önskar det.

Våra experter

Sjukskrivning, rehab
Anna Sporrong, Sporrong Rehabpartner AB, utbildar bl a rehabkoordinatorer inom företagshälsovård och landsting samt har över 10 års erfarenhet av samordning av sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen ur både individ- och organisationsnivå.

Arbetsmiljö
Jan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor – alltifrån skyddsskor till omorganisationer.

Likabehandling, mångfald
Marcela Mella-Rinderud är sociolog, arbetar som koordinator på Tema Likabehandling och är expert på mångfalds- och likabehandlingsfrågor. Temagruppen har fått i uppdrag från Europeiska socialfonden att samla in och sprida kunskap kring likabehandling.

Hälsa
Martin Fransson är leg.kiropraktor och kommunikolog, driver hälsoföretaget Welledge i Stockholm och har lång erfarenhet av friskvård i olika former.

Missbruk
Robin Öberg är konsult på Alna Sverige som verkar för att förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna.

Juridik
Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå, är advokat och har bland annat skrivit Du&jobbets Arbetsrättsskola. Specialområden: arbetsrätt, avtalsrätt och partsfrågor, vilket han även undervisar i och skriver praktiska handböcker om.

Fråga experten är en exklusiv tjänst för medlemmar i Arbetsmiljöforums nätverk

Bli medlem du också!