Att vara med i HR/chefspanelen

Det innebär att svara på några enkätfrågor om arbetslivet ett par gånger om året. Som tack lottar vi ut gratis arbetslivsseminarier. Du är helt anonym och kan när som helst lämna panelen. Svaren är viktiga för oss och kommer att användas som underlag till artiklar i Du&jobbet.

Du&jobbet - arbetsmiljötidningen

Du&jobbet är Arbetsmiljöforums tidning, finns på många arbetsplatser och verkar för ett bra arbetsliv, se www.duochjobbet.se

Frågor?

Om du har några frågor så kan du mejla till eva.berlin@duochjobbet.se

För att vara med

Mejla din intresseanmälan till eva.berlin@duochjobbet.se, uppge även yrke och bransch.

Tack!

Eva Berlin 

Chefredaktör
Du&jobbet
Box 110
129 22 Hägersten
073-6202326