Digitala frukostseminarier

I medlemskapet ingår digitala frukostseminarier inom aktuella ämnen 1-2 gånger i veckan via Starck & partner. Välkommen att gå med du också!

Kommande digitala frukostseminarier

Endast för Kunskapsforumets medlemmar.
Tid för nedanstående digitala frukostseminarier: 8.15-9.00 (incheckning mellan 8.00-8.15).

2021

 • 8 oktober – Aktiv karriärutveckling – Hur gör man och vilka är vinsterna?
 • 15 oktober – En rättshaverist i gruppen – så kan du minska den negativa påverkan på såväl grupp som dig själv som chef
 • 19 oktober – Interkulturella värderingar, inställningar och förhållningssätt – påverkan på organisation och ledarskap
 • 22 oktober – Att bedöma arbetsförmåga – hur görs det och vad gör bedömningen för nytta?
 • 26 oktober – Medling och konflikter – basal konflikthantering
 • 29 oktober – Arbetsplatskultur – vad är det och hur kan vi som ledare utveckla den i en positiv riktning
 • 9 november – Så lyckas du i uppdraget att leda en ledningsgrupp!
 • 12 november – Hur kan du som chef utveckla dig själv för att nå framgång ?
 • 19 november – Psykisk ohälsa och diagnoser – få kommunikativa verktyg som chef och HR
 • 23 november – Kränkande särbehandling – när behöver man utreda? Finns det andra insatser som leder till att återställa en god arbetsmiljö och hur kan man förebygga?
 • 26 november – Aktuell Forskning inom HR
  Ni kommer att få lyssna på Rebecka Cowen Forssell som presenterar sin forskning som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljö och tar avstamp i digitalisering av arbetslivet och samhället i stort. I hennes avhandling ‘Cyberbullying – transformation of working life and its boundaries’ studerar hon det framväxande fenomenet av nätmobbning i arbetslivet, det vill säga mobbning riktat mot arbetstagare genom email, SMS eller på sociala medier som Facebook eller blogg. Avhandlingen diskuterar bland annat hur nya maktdynamiker uppstår i den digitala kommunikationen, att uttryck av nätmobbning är media-specifik, en rumslig sammankoppling mellan nätmobbning och traditionell mobbning, samt på vilket sätt den digitala tekniken bidrar till en konceptuell förändringen av begreppet arbetsplatsmobbning.

  Maria Fors Brandebo, docent och universitetslektor på Försvarshögskolan. Forskar huvudsakligen om destruktivt ledarskap, tillit och arbetstillfredställelse samt undervisar inom Utvecklande ledarskap, Indirekt ledarskap, Destruktivt ledarskap, Tillit. Hon kommer att presentera sin forskning och resultatet gällande destruktivt ledarskap.
 • 3 december – Kommunikativt ledarskap – hur gör du dig förstådd som chef
 • 7 december – Hållbart ledarskap
 • 14 december – Självledarskap
 • 17 december – Fallgropar vid konflikthantering och medling – så kan du som chef se och undvika dem
Bli medlem i Kunskapsforum du också!