Digitala frukostseminarier

I medlemskapet ingår digitala frukostseminarier inom aktuella ämnen 1-2 gånger i veckan via Starck & partner. Välkommen att gå med du också!

Kommande digitala frukostseminarier

Endast för Kunskapsforumets medlemmar.
Tid för nedanstående digitala frukostseminarier: 8.15-9.00 (incheckning mellan 8.00-8.15).

2021

  • 8 oktober – Aktiv karriärutveckling – Hur gör man och vilka är vinsterna?
  • 15 oktober – En rättshaverist i gruppen – så kan du minska den negativa påverkan på såväl grupp som dig själv som chef
  • 19 oktober – Interkulturella värderingar, inställningar och förhållningssätt – påverkan på organisation och ledarskap
  • 22 oktober – Att bedöma arbetsförmåga – hur görs det och vad gör bedömningen för nytta?
  • 26 oktober – Medling och konflikter – basal konflikthantering
  • 29 oktober – Arbetsplatskultur – vad är det och hur kan vi som ledare utveckla den i en positiv riktning
  • 9 november – Så lyckas du i uppdraget att leda en ledningsgrupp!
Bli medlem i Kunskapsforum du också!