Om inget händer när brister påpekats

Många gånger när skyddsombud påpekar brister kanske arbetsledaren eller chefen håller med, men inget händer. Gör då så här:

  1. När du ber om en undersökning eller en åtgärd, har du samtidigt rätt att be om ett skriftligt kvitto på din begäran. Din närmaste arbetsledare är skyldig att genast ge dig ett kvitto på vilken dag som han/hon fått din begäran och vad den gällde.
  2. Du har rätt att få besked utan dröjsmål, beroende på frågans svårighet inom ca 1-2 veckor.
  3. Din arbetsgivare är också skyldig att vidta undersökning eller åtgärd inom skälig tid. Det kan röra sig om allt från en vecka till några månader.
  4. Om du har påpekat bristen och inget enligt de tidsfrister som finns i punkt 2 och 3 har du rätt att vända dig till Arbetsmiljöverket (AV) och begära att de ska ta ställning.