29-30 november 2021

Hybridarbetslivet - Det nya normala. Är det så normalt?

Digi Live
Rekommendationerna om hemarbete är slopade och det är dags att vända åter till kontoren. Härligt!? Eller? En tredjedel av de berörda känner mest stress. Och en stor andel förväntar sig eller önskar att kunna fortsätta distansarbeta åtminstone delar av veckan.

Lösningen för många är en hybridarbetsplats med flexibilitet och smarta tekniska lösningar. Men hybriderna har sina alldeles egna utmaningar och fallgropar. Hur kan vi tackla dem? Hur ser verksamheter till att det nya kontoret erbjuder det bästa av det vi hade före pandemin och det vi har lärt oss under pandemin? 

Välkommen till två dagar som bjuder på den mest aktuella kunskapen och massor av exempel, inspiration och erfarenhetsutbyte. 

Programinnehåll

Dag 1

9.30 Digital incheckning 

9.00 Inledning 

Madelene Karlsson, projektledare Metodicum 

 

9.10-9.30 Välkommen,

Definition av vad ett hybridkontor är? Olika exempel, olika lösningar. 

Pia Ståhl, moderator

 

9.30-10.15 Framtidens kontor 

Analysföretaget Kairos Future har följt frågan om framtidens arbetsplats under en längre tid. Under pandemin har företaget undersökt hur människor vill arbeta efter pandemin och vad de vill få ut av kontoret när de är där. Under våren släpptes deras rapport “Arbetslivet och kontoren bortom pandemin” 

Erik Herngren, Senior Partner, Kairos Futures 

 

10.15-10.35 Reflektion och diskussion med digital ”bordsgranne”

Paus/bensträckare 

 

10.35-10.40 Frågestund
Madelene Karlsson och Pia Ståhl

 

10.40-11.10 Arbetsmiljöutmaningar och möjligheter i det nya arbetslivet.
Vilka arbetsmiljöutmaningar uppstår specifikt i det nya arbetslivet där vissa medarbetare är på plats och andra utspridda? Hur påverkas systematisk arbetsmiljöarbete i splittrad tillvaro? Under pandemin har ISM bedrivit en interaktiv studie om arbetsmiljöutmaningarna som uppstått och vi får ta del av resultaten. 

Maral Babapour Chafi, forskare, ISM Institutet för Stressmedicin i Göteborg 

 

11.10-11.15 Reflektion och diskussion med digital ”bordsgranne” 

 

11.15-11.30 Paus 

 

11.30-12.15 Hur riggar man arbetsplatsen?
Talare presenteras inom kort

 

12.15-13.15 Lunch 

 

13.15-14.15 Genomgång av två färska studier från Sodexo

Det finns stora utmaningar med att få en hybridmodell att fungera. I sin senaste rapport kartlägger Sodexo de problem som hybridarbetsplatser står inför och hur företag kan motverka dem.

Johanna Langer, Business Transformation Lead på Sodexo

 

14.15-14.35 Reflektion och diskussion med digital ”bordsgranne”, Paus/bensträckare 

 

14.35-15.35 Arbetsrättsligt perspektiv 

Talare och specifikt innehåll presenteras inom kort.

 

15.35-16.20 Påverkan på samhället i stort  
fritänkande filosofiskt perspektiv 

Talare presenteras inom kort

 

Dag 2

8.30 Digital incheckning 

9.00 Välkommen tillbaka

Diskussion/reflektion i storgrupp 

 

9.10-10.00 Självledarskap och Digitala strategier 

Pia Ståhl 

 

10.00-10.15 Paus 

 

10.15-11.00 Rekrytering till den nya normala  

Talare presenteras inom kort

 

11.00-11.15 Reflektion och diskussion med digital ”bordsgranne” 

 

11.15-12.00 Vad säger forskningen om hydridarbetsplatser? Vilka risker finns det? 

Anna Uhlin, Mälardalens högskola

 

12.00-13.00 Lunch 

 

13.00-13.45 Att leda i en hybrid arbetsmiljö 

De flesta är överens om att det nya normala kommer att innebära en mix av distansarbete och närvaro på kontoret. Men hur ser vi till att detta hybrida arbetssätt verkligen blir det bästa av två världar? Vad är viktigt för att lyckas med ledarskapet på hybridarbetsplatsen?

Tony Ullgren, leg. psykolog, ST kand. arbets- & organisationspsykolog, Starck & Partner och Ingrid Wibom, HR expert

 

13.45-14.00 Diskussion/reflektion i storgrupp 

 

14.00-14.10 Paus 

 

14.10-14.50 Exempelföretag 

Talare presenteras inom kort

 

14.50-15.00 Paus 

 

15.00-15.40 Exempelföretag 

Talare presenteras inom kort

 

15.40-15.50 Reflektion och diskussion med digital ”bordsgranne” 

 

15.50-16.10 Avslutning 

 

Tid och plats
29-30 november 2021
Första dagen startar 8.30 och avslutas 16.20. Andra dagen startar 8.50 och avslutas 16.10.
Digi Live

Digi Live - Som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Pris

8 400 kr/person

Föreläsare
Pia Ståhl"
Pia Ståhl
Moderator
Pia arbetar med förändringsprocesser både som ledare, coach och utbildare.
Maral Babapour"
Maral Babapour
Tek.dr. med inriktning människa-teknik-design
Maral tilldelades nyligen 2021 års Levipris för sin forskning om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar individer och grupper ur ett verksamhetsperspektiv. Hon är verksam dels på Chalmers tekniska högskola, och dels på Institutet för Stressmedicin där hon forskar om arbetsmiljö i Västra Götalandsregionens aktivitetsbaserade kontor.
Erik Herngren"
Erik Herngren
senior partner, Kairos Future
Analysföretaget Kairos Future har följt frågan om framtidens arbetsplats under en längre tid. Under pandemin har företaget undersökt hur människor vill arbeta efter pandemin och vad de vill få ut av kontoret när de är där.
Tony Ullgren"
Tony Ullgren
leg. psykolog, ST kand. arbets- & organisationspsykologi.
Tony arbetat inom fältet organisationspsykologi på individ-, grupp- och organisationsnivå sedan 2001. Deltar i forskningsprojektet ”Utveckling av funktionella ledarbeteenden hos chefer i kommunal verksamhet”. Målet med detta forskningsprojekt är att generera kunskap om betydelsen av chefers ledarskap för psykosocial arbetsmiljö och produktivitet. Frågar som ska besvaras är. Hur ser koppling ut mellan ledarbeteenden och produktivitet/arbetsmiljö? Går ledarbeteenden att förändra? Vilken betydelse har chefers arbetsmiljö för deras möjligheter att utvecklas som chefer? Tony deltar i projektet som tränare av funktionella ledarbeteenden och skriver en vetenskaplig artikel utifrån data i projektet.
Ingrid Wibom"
Ingrid Wibom
Med 20 års erfarenhet i roller som HR direktör, HR-chef för Sida, Unicef, Sveriges Radio och Botkyrka kommun har Ingrid Wibom en bred och gedigen erfarenhet inom såväl strategisk som operativ HR verksamhet. Ingrid Wibom har arbetat aktivt vid många kriser och deltagit i centrala krisledningsgrupper; bl.a under Tsunamin (Sida), under cyklonen i Bangladesh 2008 (UNICEF), under Svininfluensan 2009 samt vid mordet av Nils Horner (Sveriges Radio) 2014 och vid terrorattentatet på Drottninggatan 2017 (Botkyrka kommun).

Boka plats på konferensen