20 september 2023

Framtidens förändringsledning

Digi Live eller fysiskt på plats i centrala Stockholm
Förändringsledning är en stor del av att vara en ledare idag. Med en allt högre förändringstakt är det inte ens längre något att sträva efter att bli klar med förändringen och hitta status quo.

Samtidigt har människor samma behov av trygghet, engagemang och överblick som tidigare. Det här ställer stora krav på kompetent förändringsledning. Går det att få alla i organisationen att dra åt samma håll? Hur undviker vi negativ gruppdynamik och personalflykt i osäkra tider? Varför är det viktigt att arbeta aktivt och medvetet med kommunikation och beteendeförändringar för att nå mål?

Välkommen till en fullmatad dag om förändringsledning där erfarna chefer och organisationskonsulter delar konkreta verktyg och metoder. Vi har med ”Covid-perspektivet” och de nya förutsättningarna som påverkar framtidens ledarskap.

Förändringsledningsdagen arrangeras i samarbete med Starck & Partner.

Program

från 08.30 Anmälan 

09.00 Välkomna och inledning Jonas Carlberg , moderator för dagen inleder.

09.10 Engagerad medarbetare – en framgångsfaktor
Vissa tänker att glada medarbetare är automatiskt engagerade, men det är inte säkert att engagera sig om att uppnå organisationens gemensamma mål. Hur bygger vi en målinriktad och engagerande kultur i samverkan mellan ledare och medarbetare? Utan engagemang skapas inga varaktiga förändringar!
Margareta Svaneby , psykolog och VD för Starck & Partner.

10.15 Paus

10.45 Förändringens utmaningar och möjligheter

Förändringar behöver inte enbart vara utmanande – det finns också en stor mängd möjligheter i varje förändringsprojekt! Hur kan du som ledare parera fallgropar som finns och bedöma förändringens möjligheter?
Karin Lindblom, psykolog och organisationskonsult

12.00 Lunch

13.15 Att behålla talanger i förändring
Organisationen rör sig, medarbetare som vi satsat på att bli oroliga för sin framtid och ser sig om efter nya karriärvägar. Hur kan vi arbeta konkret för att få våra talanger att stanna inom organisationen? Vilken roll behöver chefer ta för att få individer att stanna, utvecklas och finna interna karriärvägar?
Lina Brissman och Maria Ottosson , karriärutvecklare och organisationskonsult.

14.00 Paus

14.30 Att behålla talanger i förändring – interaktivt pass Lina Brissman och Maria Ottosson , guidar deltagarna genom ett interaktivt pass med fokus på förändringsledning och hur du kan agera för dina talanger.

15.00 Vilken roll spelar kommunikationen i förändringsarbetet?
Kommunikation är avgörande i alla typer av förändringsprojekt. Hur skapar vi kommunikation på mottagarens villkor? Hur hanterar vi det motstånd som uppstår och hur kan kommunikationen vara en bro till samförstånd?
Jesper Wigzell , organisationskonsult.

16.15 Sammanfattning och avslutning Jonas Carlberg , moderator, summerar dagen och avlutar dagens program.

Tid och plats
20 september 2023
9.00-16.30
Digi Live eller fysiskt på plats i centrala Stockholm

Digi Live  - Som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm
För dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm! 

Pris

6 400 kr/person

Kontakt
Madelene Karlsson
Madelene Karlsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Jonas Carlberg
Jonas Carlberg
dagens moderator
Jonas är styrelseordförande för flera bolag inom HR-fältet och arbetar idag med att utveckla och investera i företag. Jonas har stor erfarenhet av att implementera större förändringar i organisationer.
Margareta Svaneby
Margareta Svaneby
psykolog och VD för Starck&Partner
Starck & Partner är en organisation som bland annat arbetar med organisations- och ledarutveckling. Margareta har en gedigen erfarenhet av att driva förändring men också av att stötta chefer i många typer av organisationer. Hon har bland annat tagit fram ett anpassat ledarprogram för att skapa hållbarhet i chefsrollen.
Jesper Wigzell
Jesper Wigzell
organisationskonsult
Jesper har lång erfarenhet från att i sina olika roller: chef, HR-konsult och numera organisationskonsult utbilda och coachat chefer i produktiva samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet är chefens viktigaste verktyg i förändring och en central pusselbit för att få lyckade resultat.
Karin Lindblom
Karin Lindblom
psykolog och organisationskonsult
Karin är expert på konflikthantering och grupputveckling och arbetar idag som organisationskonsult hos Starck & Partner. Karin har en gedigen bakgrund kring att stötta organisationer i svåra konflikter och hur man kan skapa trygga grupper även i organisationer i rörelse.
Lina Brissman
Lina Brissman
karriärutvecklare och organisationskonsult
Lina har i över tio år framgångsrikt coachat chefer och medarbetare i karriärutveckling. Hon har en bred erfarenhet och djup kunskap om karriär och arbetsliv från organisationer inom olika branscher. Lina är utbildad personalvetare och pedagog samt certifierad ICF och karriärcoach. Lina kommer tillsammans med Maria Ottosson att prata om hur man som chef kan arbeta aktivt för att behålla talangerna när det blåser i organisationen
Maria Ottosson
Maria Ottosson
karriärutvecklare och organisationskonsult
Maria är karriärutvecklare och organisationskonsult med bred erfarenhet av kvalificerad karriärrådgivning, ledar- och medarbetarutveckling, rekrytering samt konsultativt stöd till HR. Maria kommer under dagen att tillsammans med Lina Brissman att guida dig till hur du kan arbeta med dina talanger för att få dem att stanna genom förändringar på arbetsplatsen

Boka plats på konferensen