7-8 juni 2022

Framtidens arbetsplats

Digi Live
Varmt välkommen till två lärorika dagar med ett smörgåsbord av framtidstankar och inspirerande spaningar kring våra framtida arbetsplatser!

Framtidens arbetsliv är en utveckling som knappast stått på paus de senaste två åren. Med ena foten står vi nu post-pandemi och en ny framtid väntar oss; redan idag. Hur kommer framtidens arbetsplats och samhället i stort att påverkas från den kristid vi lämnar efter oss? Vad tar vi med oss från pandemin? Vad lämnar vi därhän?

Det är hög tid att dra lärdom från ny forskning och rusta oss för de nya utmaningar som vi står inför. Det här är inte en konferens där vi lyfter det som har varit, utan det som kommer härnäst. Härnäst betyder inte hur vi jobbar om 20 år, utan imorgon.

Varmt välkommen till framtidens arbetslivsdagar!

Program

Dag 1

 

8.30 Digital incheckning 

 

9.00 Inledning 

Madelene Karlsson, projektledare Arbetsmiljöforum

 

9.10-9.30 Välkommen!

Kommer det nånsin att bli som det var innan pandemin?
Många gläds åt det som kommer och andra våndas över det som man inte vet så mycket om. Mycket i vårt arbetsliv har förändrats och utvecklingen tog minst sagt ett rejält skutt framåt. På gott och ont kanske. Det goda är ju att vi plötsligt befinner oss i ett nytt nuläge och med våra samlade erfarenheter står vi bättre rustade att justera och anpassa oss mer flexibelt till en omvärld som förändras snabbare och på nya sätt. Det som kan vara en utmaning är den ”växtvärk” som såväl individer som organisationer kan ha drabbats av Utvecklingen går onekligen snabbare och vi måste omskapa oss själva och vårt arbetsliv på ännu ett nytt sätt.

Vi tänker att vi står inför ett arbetsliv med en större komplexitet och möjligen större osäkerhet och under den här konferensen vill vi försöka sia om framtiden och dess utmaningar och möjligheter. Vilka arbetsmiljöutmaningar står vi inför med de otroligt populära ”hybrid-lösningarna” och vad händer i de organisationer där man kanske backar bandet till ”som det var”. Hur ska framtidens kontor se ut? Vad är remote-first och vilken roll ska AI ha i våra arbetsliv?  

Pia Ståhl, moderator

 

9.30-10.15 Vad är framtidens viktigaste trender?
Att sia om framtiden är inte lätt; vissa hävdar till och med att det är omöjligt. Det finns emellertid några personer bland oss som kan göra mycket kvalificerade bedömningar av hur framtidens digitalisering och teknologier kommer att påverka våra liv och arbeten – Göran Adlén är en av dessa personer. Han har gjort framtiden till sin specialitet och hjälper dagens verksamheter att vara beredda på morgondagens utmaningar och möjligheter.

Göran Adlén, föreläsare, rådgivare och framtidsanalytiker.

 

10.15-10.25 Reflektion

 

10.25-10.40 Paus

 

10.40-11.30 Arbetsmiljöutmaningar och möjligheter i det nya arbetslivet
Vilka arbetsmiljöutmaningar uppstår specifikt i det nya arbetslivet, där vissa medarbetare är på plats och andra utspridda? Hur påverkas systematiskt arbetsmiljöarbete i en splittrad tillvaro? Ta del av resultaten från den interaktiva studie om arbetsmiljöutmaningarna som Institutet för stressmedicin – ISM – har bedrivit under pandemin!

Maral Babapour Chafi, forskare vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg.

 

11.30-12.30 Lunch

 

12.30-13.15 Att leda i en hybrid arbetsmiljö
De flesta är överens om att det nya normala kommer att innebära en mix av distansarbete och närvaro på kontoret. Men hur ser vi till att detta hybrida arbetssätt verkligen blir det bästa av två världar? Vad är viktigt för att lyckas med ledarskapet på hybridarbetsplatsen?
Ingrid Wibom och Johanna Malmström

 

13.15-13.40 Paus och reflektion

 

13.40-14.25 Ericssons resa fortsätter!
Det globala projektet Workplace of the Future som startades i april 2020 lever vidare på Ericsson – och medarbetaren är viktigare än någonsin! Projektet amnar att öka medarbetarnas välbefinnande och produktivitet genom flertalet initiativ som ska bidra till att forma framtidens arbete och arbetsplats. Många initiativ är redan i rull, och återkoppling från kollegor och medarbetare blir projektets viktigaste nyckeltal för den fortsätta utvecklingen av vara arbetsplatser – i dag och i framtiden. Detta är bara början!

Rebecca Hansson, Ericsson Workplace of the Future PMO.

 

14.25-14.30 Paus

 

14.30-15.15 Självledarskap i V.U.C.A världen

När kopplingen mellan individens arbete och organisationens mål är tydlig kan självledarskap bidra till att uppnå önskade resultat. Hur kan vi, i det nya normala, förstå mer om hur de val vi gör för att hantera vår digitala vardag påverkas oss själva och inte minst andra?

I en snabbrörlig och oförutsägbar omvärld, med en komplexitet som drivs på av digitalisering och AI kommer förmågan att leda dig själv och andra bli allt mer viktig!

Pia Ståhl

 

15.15-15.30 Avslutning

 

Dag 2

 

8.30 Digital incheckning 

 

9.00 Välkommen tillbaka

 

9.15-10.00 Framtidens kontor

Vilken slags produktion ska ske på framtidens kontor? Analysföretaget Kairos Future har följt frågan om framtidens arbetsplats under en längre tid. Under pandemin har företaget undersökt hur människor vill arbeta efter pandemin och vad de vill få ut av kontoret när de är där. ”Ett uppluckrat arbetsliv kräver förlösande kontor”; så inleds rapporten Arbetslivet och kontoren bortom pandemin som Kairos Future släppte förra våren – men vad är det som ska förlösas på kontoren?

Erik Herngren, Senior Partner, Kairos Future

 

10.00-10.20 Paus/reflektion

 

10.20-11.00 Teknikstress – vad är det och hur kan vi hantera det?

Våra hjärnor ser biologiskt likadana ut idag som när vi levde på savannen, men tvingas vara ständigt digitalt uppkopplade. Vi har gått från bondesamhälle till tekniksamhälle på nolltid, men hur påverkar det oss och våra hjärnor som är designade för en helt annan värld?

Anders Lönedal, specialist inom tillämpad psykofysiologi, utvecklingschef vid Coolmind.

 

11.00-11.15 Paus

 

11.15-12.00 Det nya normala

Hur gör vi nu? När vi börjar ta några steg ut på andra sidan av pandemin finns en rad saker att fundera över och ta ställning till. Om vi inte är helt på det klara med hur, var och när vi ska arbeta riskerar vi att få problem i arbetsmiljön.

Ett hett tips för att minimera arbetsmiljöriskerna är att ta fram en policy för distansarbete; det menar Leif Denti som forskar inom ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Leif lyfter fem områden du inte vill missa utifrån arbetsmiljöperspektivet - ta del av hans praktiska och konkreta knep!

Leif Denti, Fil.Dr i psykologi.

 

12.00-13.00 Lunch

 

13.00-14.00 Hur kommer vi att arbeta med AI och digitalisering på framtidens arbetsplats?

Hur kan din organisation forma en AI-strategi som rymmer såväl ledarskap som teknik? Hur implementeras strategin i verksamheten? Hur ser man till att den teknologiska utvecklingen blir etiskt hållbar och till nytta för människorna, snarare än att ersätta dem?

Ta del av preliminära resultat och konkreta exempel på AI-användning hos Jönköpings kommun som utarbetat en AI-strategi med stöd av forskare på Jönköping University.

Annica Snäll, kommunikationschef på Jönköpings kommun.

 

14.00-14.20 Reflektion med digital "bordsgranne"

 

14.20-14.30 Avslutning

Tid och plats
7-8 juni 2022
9.00-15.30
Digi Live

Digi Live  - Som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Pris

7 400 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Kontakt
Madelene Karlsson
Madelene Karlsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Anders Lönedal
Anders Lönedal
Specialist inom tillämpad psykofysiologi, utvecklingschef vid Coolmind.
Anders arbetar med tillämpad psykofysiologi och är expert på andning, lymfsystemet, hur stress påverkar oss och nu också hur vi påverkas av det digitala. Han föreläser i hela landet, är uppskattad gäst i flera hälsopoddar och håller utbildningar för sjukvårdspersonal och kroppsterapeuter. Han har tidigare haft hela världen som sitt arbetsfält inom fordonsindustrin, men nu vistas helst Anders i skogen där han praktiserar konsten att överleva på det som finns gratis i naturen. Anders är även rugbyspelare, bokslukare och kan konsten att berätta en bra historia.
Göran Adlén
Göran Adlén
En av Sveriges mest prisbelönta föreläsare
Göran arbetar passionerat som föreläsare, moderator, omvärldsspanare, utbildare, författare, rådgivare och affärsutvecklare. Han är utbildad civilekonom och har genom åren jobbat med stora varumärkesprojekt på namnkunniga reklambyråer, jag har undervisat i marknadsföring och marknadsanalys på IHM Business School och på RMI Berghs. Göran är en av Sveriges mest prisbelönta föreläsare och har skrivit åtta böcker, varav min första blev utsedd till Årets ledarskapsbok. Sedan 2002 har han skrivit sjutton trend- och omvärldsrapporter och över 50 000 personer har lyssnat på dessa genom åren.
Maral Babapour
Maral Babapour
Tek.dr. med inriktning människa-teknik-design
Maral tilldelades 2021 års Levipris för sin forskning om hur aktivitetsbaserade kontor påverkar individer och grupper ur ett verksamhetsperspektiv. Hon är verksam dels på Chalmers tekniska högskola, och dels på Institutet för Stressmedicin där hon forskar om arbetsmiljö i Västra Götalandsregionens aktivitetsbaserade kontor.
Annica Snäll
Annica Snäll
Kommunikationschef på Jönköpings kommun.
Leif Denti
Leif Denti
Fil. Dr i psykologi, Göteborgs universitet
Leif Denti forskar för närvarande på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation som post-doc vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.
Pia Ståhl
Pia Ståhl
moderator
Har en mångårig bakgrund som chef och ledare i flera olika branscher, erfarenhet som internkonsult inom organisation- och teamutveckling, har lång erfarenhet som mentor till ledare från linjechefer till Executive management. Pia arbetar idag huvudsakligen som arbetsmiljökonsult och utbildar brett inom arbetsmiljöområdet
Erik Herngren
Erik Herngren
senior partner, Kairos Future
Analysföretaget Kairos Future har följt frågan om framtidens arbetsplats under en längre tid. Under pandemin har företaget undersökt hur människor vill arbeta efter pandemin och vad de vill få ut av kontoret när de är där.
Rebecca Hansson
Rebecca Hansson
Ericsson Workplace of the Future PMO.
Rebecca har supporterat och varit programledare under dessa två år med återkoppling till styrgrupp och rapportering I projektet Workplace of the Future. Hon har framförallt varit kontaktperson och sammankallande för Ericssons projektteam som består av representanter från olika funktioner I företaget.
Ingrid Wibom
Ingrid Wibom
Med 20 års erfarenhet i roller som HR direktör, HR-chef för Sida, Unicef, Sveriges Radio och Botkyrka kommun har Ingrid Wibom en bred och gedigen erfarenhet inom såväl strategisk som operativ HR verksamhet. Ingrid Wibom har arbetat aktivt vid många kriser och deltagit i centrala krisledningsgrupper; bl.a under Tsunamin (Sida), under cyklonen i Bangladesh 2008 (UNICEF), under Svininfluensan 2009 samt vid mordet av Nils Horner (Sveriges Radio) 2014 och vid terrorattentatet på Drottninggatan 2017 (Botkyrka kommun).
Johanna Malmström
Johanna Malmström
Starck & partner
Gedigen kompetens från över 20 års arbete dels med utveckling av ledare, team, individer och verksamheter i olika typer av uppdrag mot kunder i både privat och offentlig sektor, dels eget ledarskap i rollen som chef och projektledare inom näringslivet i IT-branschen. Har en bred erfarenhet av teamutveckling, ledningsgruppsutveckling, handledning, seminarieledning, chefsutveckling i grupp med både öppna och skräddarsydda ledarutvecklingsprogram samt individuella coachningar. En bra kombination av kompetenser genom att Johanna i grunden är civilekonom, psykoterapeut samt ICF certifierad coach. Johanna har en djup förståelse för viktiga komponenter inom ledarskap, ekonomi och näringsliv och hur man bemöter individer, ledare och team på bästa sätt.

Boka plats på konferensen