18 januari 2024

Framgångsrik förändringsledning
– Hur gör man för att lyckas?

Digitalt eller Stockholm
Förändring i organisationer är idag oundvikligt. Oavsett om konjunkturen skapar organisationsförändringar och uppsägningar på grund av arbetsbrist eller om det är AI:s intågande i organisationen, så krävs det kompetens att leda i förändring. Hur kan du som ledare, HR, facklig företrädare eller medarbetare bidra till framgångsrika förändringsprojekt?

I den här hybrida heldagskonferensen får du ta del både av forskning i ämnet, best practice och ökade kunskaper om hur människor hanterar förändringar och hur man kommunicerar och projektleder förändringsprojekt.

Parisa Zarnegar, Doktor i neuroscience berättar på ett lättsamt och underhållande sätt om hur vi kan lära känna vår hjärna genom frågeställningen - leder du hjärnan eller leder hjärnan dig? Nya banbrytande forskningsframsteg har gjorts inom studier av hjärnan. Det senaste inom ledarutveckling är begrepp som "neuroleadership". Det handlar om hur man i förändringsarbete kan komma förbi rädslan för förändring, som ofta är vår hjärnas första reaktion, och i stället gå från problem till möjlighet. Parisa Zarnegar berättar om vilka faktorer man ska ta hänsyn till när man vill skapa psykologisk trygghet hos medarbetare och en bättre arbetsmiljö under förändringens vindar när t.ex. AI ses som ett hot.

Vi får ta del av hur förändring kan skapa möjligheter och hur viktigt det är med medarbetarengagemang i samband med förändringar. 

Forskningsrapporten Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser visar på fyra olika områden som särskilt relevanta för förändringskompetens i organisationer. Vi får höra forskningsledaren Cathrine berätta om vilka dessa områden är. 

Dessutom får vi ta del av ett case från verkligheten, hur man projektleder och riskbedömer förändringsprojekt, samt hur man kommunicerar enkelt och effektivt för att uppnå samförstånd. 

Den här dagen är helt enkelt en dag för alla som vill stå bättre rustade inför framtida förändringar.

Förändringsledningsdagen arrangeras i samarbete med Starck & Partner.

Varmt välkommen!

För att se hela programmet, klicka här!

08:30 - 08:50 Registrering och kaffe för deltagare på plats och digital incheckning för digitala deltagare

08.50 – 09:00 Välkommen!

09:00 - 10:00 Psykologisk trygghet: En katalysator för framgångsrik förändring
Vill du bli bättre på att skickligt navigera i förändring? Då är psykologisk trygghet nyckeln till framgång. Dagens komplexa värld, där förändringar sker i exponentiell takt ställer otroligt höga krav på både medarbetare och chefer. Behovet av stöd, inspiration och utveckling sträcker sig från individnivå genom hela organisationen. Psykologisk trygghet har visat sig vara ett av de viktigaste elementen i framgångsrik förändringsledning.
Parisa kommer prata om hur vi kan kultivera en miljö där modiga beslut, effektiv kommunikationsförmåga och konstruktiv konflikt uppmuntras, men även hur rädslor kring till exempel AI kan hanteras. I den här föreläsningen ger vi dig insikter, inspiration och praktiska tips!
Parisa Zarnegar, doktor i Neuroscience

10:00 -10:10 Bensträckare

10:10 – 10:50 Change eller Chance? Förändringens utmaningar och möjligheter i organisationen
Förändringar behöver inte enbart vara utmanande – det finns också en stor mängd möjligheter i varje förändringsprojekt. Karin guidar oss i hur vi kan hitta möjligheter och minska det hotfulla i förändringsprojekt. 
Karin Lindblom, Leg. psykolog/psykoterapeut Starck & Partner

10:50 - 11:10 FIKA

11:10 – 12:00 Engagerade medarbetare – ett måste för en lyckad förändring!
Hur skapar vi medarbetarengagemang i samband med förändring? Vissa tänker att glada medarbetare automatiskt är engagerade, men det är inte säkert att engagemanget ligger i linje med organisationens gemensamma mål. Hur bygger vi en målinriktad och engagerande medarbetarkultur i samverkan mellan ledare och medarbetare? Utan engagemang skapas inga varaktiga förändringar!
Melina Roos, Leg. psykolog och Affärsområdeschef, Starck & Partner

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 13:45 Organisatorisk förändringskompetens på arbetsplatser - en kunskapsöversikt på uppdrag av Myndigheten för Arbetsmiljökunskap
Organisatorisk förändringskompetens kan beskrivas som organisationens förmåga att ta tillvara befintlig kompetens och att genom lärande (individ, grupp och organisationens lärande) utveckla organisatorisk förändringskompetens. I dagens arbetsliv ställs vi ofta inför förändringar, som vi bemöter och hanterar på olika sätt och med olika resultat. Vilka faktorer beskrivs då i empirisk forskning som viktiga för att använda, bibehålla och utöka organisatorisk förändringskompetens?
Cathrine Reineholm, Universitetslektor i pedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

13:45- 14:30 Förändringsledning i praktiken
Vi får ta del av best practice och lärdomar genom ett case från verkligheten där en organisation berättar om sin förändringsresa från A till Ö.
Margareta Svaneby, Leg.Psykolog och VD 

14:30 - 14:50 FIKA

14:50 - 15:30 Projektledning och riskbedömningar av förändringsprojekt
Hur kommer man igång med sitt förändringsprojekt? Vilka verktyg kan man använda? Vem ska vara involverad i projektet? Hur gör man en riskbedömning inför en förändring och vilka krav finns det kopplat till detta? Annica ger oss praktiska kunskaper i projektledning och riskbedömningar kopplat till förändringsprojekt.
Annica Taban, VD och Projektledare, Arbetsmiljöforum

15:30 – 16:15 Framgångsrik kommunikation i förändring
Kommunikation är avgörande i alla typer av förändringsprojekt. Hur skapar vi kommunikation på mottagarens villkor? Hur kan kommunikationen vara en bro till samförstånd? Hur kommunicerar vi tydligt och effektivt?
Jesper Wigzell, Personalvetare och organisationskonsult, Starck & Partner

16:15 – 16:30 Sammanfattning, frågor och avslut

Tid och plats
18 januari 2024
08:30 -16.30
Digitalt eller Stockholm

I den här konferensen kan du välja mellan att delta digitalt eller på plats i centrala Stockholm.

Pris

6 900 kr/person

Bokningsinformation

Vi kontaktar dig efter anmälan angående digitalt eller fysiskt deltagande.

Anmäl fler och få mängdrabatt!
1 till 2 personer: 6 900 kr per person
3 till 5 personer: 5 900 kr per person
6 eller fler: 4 900 per person

Medlemmar i Starck & Partners "Arbetsgivarring" har 10 % rabatt på deltagande (kan ej kombineras med andra erbjudanden. Uppge "STARCK10" i erbjudandefältet vid anmälan för att ta del av rabatten). 

Föreläsare
Parisa Zarnegar
Parisa Zarnegar
PhD i Neuroscience och Executive coach
Parisa Zarnegar har en PhD i neurovetenskap från Karolinska Institutet samt en ledarskapsutbildning från Harvard University. Hon är även professionell coach med över 3500 timmars coaching erfarenhet. Hennes omfattande bakgrund inkluderar framgångsrik vägledning och utbildning av ledningsgrupper, och hon är en uppskattad talare som föreläser såväl nationellt som internationellt. Hennes föreläsningar kopplar samman den senaste forskningen om hjärnan med vanligt förekommande situationer i arbetslivet. Parisas vision är att på ett underhållande och informativt sätt underlätta för ledare, chefer och medarbetare att driva sina verksamheter framåt och främja hälsa, trivsel och utveckling.
Karin Lindblom
Karin Lindblom
Leg. psykolog/psykoterapeut och organisationskonsult, Starck & Partner
Karin Lindblom är legitimerad psykolog/legitimerad psykoterapeut KBT och har över 15 års erfarenhet av att arbetat med arbetsliv, organisationspsykologi och ledarskap. Hon har själv varit chef och arbetar med fokus förändringsledning i flera av hennes uppdrag som är ledarutveckling och ledarutbildning, utvecklande av medarbetargrupper/team och ledningsgrupper och med kartläggning av organisationsfrågor (grupp och verksamhetsutredningar). Hon arbetar även med ledarprogram, Ny som chef, Chef över chef, och Att leda utan att vara chef.
Melina Roos
Melina Roos
Leg. Psykolog och Affärsområdeschef, Starck & Partner
Melina Roos är legitimerad psykolog och affärsområdeschef. Hon utvecklar och håller i ledarprogram och har omfattande erfarenhet av att handleda chefer och ledningsgrupper med fokus förändringsledning, och har gjort detta sedan 10 år tillbaka. Hennes erfarenhet av att själv vara chef samt klinisk erfarenhet ger henne en mycket god förmåga att ta olika perspektiv och arbeta med människor och organisationer i förändring, samt utvecklande insatser på grupp och individnivå.
Cathrine Reineholm
Cathrine Reineholm
Universitetslektor i pedagogik, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet
Cathrines forskning rör frågor om arbete och arbetsmiljö, med ett särskilt fokus på organisatoriska och sociala aspekter, hälsa och välbefinnande, förändring samt utveckling och lärande. Cathrine undervisar främst på kandidat- och masterprogrammet i Human Resources samt på psykologprogrammet.
Margareta Svaneby
Margareta Svaneby
Leg. Psykolog, VD Starck & Partner
Margareta är legitimerad Psykolog och sedan 10 år tillbaka VD på Starck & Partner. Margareta har 20 års erfarenhet av att arbeta med individer, organisationer och ledningsgrupper i olika förändringsprojekt.
Jesper Wigzell
Jesper Wigzell
Personalvetare och organisationskonsult, Starck & Partner
Jesper Wigzell är personalvetare med ekonomisk inriktning. Han har arbetat som chef och med utveckling av ledare och medarbetare, coaching och omställning. Jesper har en bred kunskap och har i sitt dagliga arbete fokus på förändringsledning, ledarskapsutveckling, chefsstöd vid misskötsel och underprestation, utreder kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
Annica Taban
Annica Taban
Organisationskonsult och VD Arbetsmiljöforum
Annica är utbildad projektledare och organisationskonsult och har över 15 års erfarenhet från roller inom HR området, både som chef och konsult. Annica är idag VD för Arbetsmiljöforum. Hon har stor erfarenhet från att driva förändringsprojekt som omorganisationer och implementeringsprojekt i såväl svenska som internationella bolag.

Boka plats på konferensen