Att styra med hälsa – från statistik till strategi

Boken ”Att styra med hälsa – från statistik till strategi” visar på en praktisk modell för verksamhetsstyrning som främjar hälsan. Modellen innehåller verktyg som hälsobokslut, ekonomiska analyser, organisationsdiagnos och processstöd. Du får konkreta råd om hur hälsoperspektivet kan integreras i verksamhetsstyrningen.

Produktbeskrivning

Satsningar på hälsofrämjande insatser kan leda till både ökad lönsamhet och bättre hälsa.

Boken ”Att styra med hälsa – från statistik till strategi” visar på en praktisk modell för verksamhetsstyrning som främjar hälsan. Modellen innehåller verktyg som hälsobokslut, ekonomiska analyser, organisationsdiagnos och processstöd. Baserat på en studie av åtta arbetsställen ger boken konkreta råd om hur hälsoperspektivet kan integreras i verksamhetsstyrningen.

Boken är kurslitteratur på flera högskolor och universitet, bland andra Mittuniversitetet och Högskolan i Dalarna. Studentpriset är 290 kr

390,00 kr ex.moms, porto tillkommer.

För att beställa >>