27-28 september 2022

Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen

Digi Live eller fysiskt på plats i centrala Stockholm
Efter rekordsnabba omställningar, nya kontorslösningar och en förändrad kultur kring hur vi ser på arbete idag väntar nu vårt post-pandemiska arbetsliv; och det behöver vi rusta oss för. Vi har fått anledning att stanna upp, reflektera och tänka om – så hur har vi tänkt då?

Mixen av kontorsjobb och distansarbete har kommit att ställa arbetsmiljöfrågorna i rampljuset och allt fler verkar stämma in på den hybrida arbetsmiljön som framtidens melodi. Om våra organisationer ska förbli konkurrenskraftiga, såväl nationellt som internationellt, behöver vi hänga med!

Det nya arbetslivet blandar och ger med såväl utmaningar som möjligheter – och den här konferensen sätter arbetsmiljön i fokus. Möt föreläsare som problematiserar våra eventuella arbetsmiljöutmaningar; lyfter arbetsrättsliga perspektiv samt presenterar vad forskningen egentligen säger om de hybrida arbetsplatserna. Vilka nya arbetssätt behöver vi anamma för att behålla våra talanger? Hur ska vi forma en företagskultur som matchar de nya förväntningar som finns framledes? Hur ska våra ledare kunna bygga och behålla team i en miljö där personalen ständigt rör på sig?

Välkommen till två dagar fyllda med kunskap och goda exempel på hur vi ska möta de arbetsmiljödilemman som följer vårt nya hybrida samhälle!

Program

Dag 1

 

8.00 Digital incheckning 

9.15 Inledning

Madelene Karlsson, projektledare Arbetsmiljöforum

9.20-9.30 Välkommen!

Pia Ståhl, moderator

9.30-10.15 Arbetsmiljöutmaningar och möjligheter i det nya arbetslivet
Vilka arbetsmiljöutmaningar uppstår specifikt i det nya arbetslivet, där vissa medarbetare är på plats och andra utspridda? Hur påverkas systematiskt arbetsmiljöarbete i en splittrad tillvaro? Ta del av resultaten från den interaktiva studie om arbetsmiljöutmaningarna som Institutet för stressmedicin – ISM – har bedrivit under pandemin!

Annemarie Hultberg, utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser, Institutet för stressmedicin, ISM Hälsan och Stressmedicin

10.15-10.30 Paus

10.30-11.15 Att sätta hybridarbetslivet i en kontext

Möt Johanna Sundberg och ta del av den rykande färska rapporten som Kairos Future tagit fram med fokus på det nya arbetslivet! Rapporten presenterar fem utmaningar samt ger konkreta förslag på lösningar till dessa. Är det dags att börja utgå från att det hybrida faktiskt ÄR det normala?

Johannas föredrag håller ett intressant fokus på hur gränser generellt kommer att suddas ut i vårt hybrida arbetsliv. Gränser för var vi arbetar; mellan fysiskt och digitalt; gränser för vem som gör vad. Johanna lyfter aspekter kring komplexa partnerskap, visar hur facility management växer fram och påvisar hur gränsen mellan våra yrkesroller och privatliv inte längre är helt självklara.

Johanna Sundberg, future strategist & consultant, Kairos future

11.15-11.30 Diskussion, reflektion och interaktion

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.30 Hur förebygger vi konflikter och skapar goda samarbeten i hybrida miljöer?

Under den här programpunkten ska vi få lyssna till organisationspsykologen Patrik Nyströms föredrag som handlar om “samarbetsmiljö” - något han själv beskriver som ett slags buffert mot konflikter. Patrik är en fena på konflikthantering och svåra samtal, och med exempel från framgångsrika grupper belyser hans programpunkt förutsättningar och hinder för samarbete.
Vad kan vi göra på vår egen arbetsplats?

Patrik Nyström, organisationspsykolog, leg psykolog, Nyström Psykologi AB

13.30-13.45 Paus

13.45-14.30 Arbetsrättsligt perspektiv

Eftersom hybridmodellen har blivit mer av en huvudregel i stället för ett undantag på de flesta arbetsplatser finns ett behov av att förstå vilka arbetsrättsliga rättigheter och skyldigheter arbetsgivare har med anledning av detta. Under föreläsningen kommer vi bland annat att beröra följande frågor.

Behöver arbetsgivare omorganisera sin verksamhet med anledning av hybridmodellen och vad kan det få för konsekvenser?

Behöver arbetsgivare se över de anställdas anställningsvillkor med anledning av hybridmodellen, vad krävs för att omreglera anställningsvillkoren och hur hanterar man nyanställd personal?

Hur förhåller sig arbetsgivarens arbetsledningsrätt, det vill säga arbetsgivarens möjligheter att leda och fördela arbetet, till hybridmodellen?

Konferensen innehåller två arbetsrättsliga pass. Första passet är en genomgång av de lagar och regler som gäller vid hybridarbete. Andra passet handlar om hur detta omsätts i praktiken. Passen avslutas med frågestund där du får svar på dina frågor!

Abraham Dal, jurist specialiserad på arbetsrätt, Terra Advokat

14.30-15.00 Paus

15.00-15.45 Arbetsrätten fortsättning

15.45-16.00 Avslutning

 

Dag 2

 

8.00 Digital incheckning 

9.00  Välkommen tillbaka!

Pia Ståhl, moderator

9.10-10.00 Hur bygger man framgångsrika team och en sprudlande kultur i ett hybridarbetsliv?

Hur bygger vi kultur i dagens arbetsliv? Vad ska vi tänka på? vilka knep och knåp ger effekt? Vad händer egentligen i en grupp när vi inte längre ses irl?

Under de senaste två åren har olika företag utforskat hur vi skapar tillhörighet och synkronisering, trots att vi träffas allt mindre. Vilka vanor, ritualer och upplägg kan man använda sig av? 

Hur skapar vi tillhörighet i det hybrida arbetslivet?

Sebastian Wettemark, grundare Wildfire

10.00-10.15 Paus

10.15-11.00 Arbetsmiljöarbetet i det hybrida arbetslivet.

Många arbetsmiljörelaterade frågor har kommit att bli relevanta när vi står inför ett helt nytt sätt att forma våra arbetsliv på. Det är dags att få koll på hur vi får det hybrida arbetslivet att funka i praktiken!

Vem är egentligen ansvarig för vad, när folk får arbeta lite varstans? Och hur gör cheferna för att säkerställa att alla ”gör sitt” i arbetsmiljöarbetet? Vad är skyddsombudens roll och hur arbetar skyddsombud när kollegorna finns på distans?

Hur håller man liv i dialogen kring hur vi har det, och vad händer med företagskulturen och tilliten i gruppen när vi är utspridda? Hur förebygger vi att de anställda inte utsätts eller utsätter sig för risker för ohälsa i de hybrida lösningarna?

Pia Ståhl, arbetsmiljöexpert och utbildare, Skandinaviska Förändringsledarna

11.00-11.15 Paus

11.15-12.00 Hur lyckas vi med det hybrida arbetssättet? Ta del av hybridmötets 10 budord.

Hur ska vi lyckas med det hybrida arbetssättet, där några finns på plats i en lokal, och andra arbetar på distans? En ny verklighet som är vår framtid och största utmaning. 

Anna Bellman är kommunikationsexpert, föreläsare och utbildare som kommer att ge dig 10 budord för hur du kan lyckas med din kommunikation i den nya hybrida verkligheten som vi alla lever i. 

Anna Bellman, kommunikationsexpert, BellaCom Speaking Partner

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.45 Ergonomin i de hybrida lösningarna

"Rör inte min stol, det var en ergonom här för några år sedan och ställde in den". Det är en kommentar som Jan-Erik Ståhl har hört många gånger under årens lopp. Jan-Erik arbetar som ergonom och förhoppningen är att ingen av oss som lyssnar till honom idag ska behöva upprepa en liknande kommentar. Jan-Eriks målsättning är att var och en ska bli "sin egen ergonom", och att delge de kunskaper vi måste besitta i det nya arbetslivet.

Jan-Erik Ståhl, ergonom och arbetsmiljökonsult, Ergomore

13.45-14.00 Paus

14.00-14.45 Ericssons resa fortsätter!
Det globala projektet Workplace of the Future som startades i april 2020 lever vidare på Ericsson – och medarbetaren är viktigare än någonsin! Projektet ämnar öka medarbetarnas välbefinnande och produktivitet genom flertalet initiativ som ska bidra till att forma framtidens arbete och arbetsplats. Många initiativ är redan i rull, och återkoppling från kollegor och medarbetare blir projektets viktigaste nyckeltal för den fortsätta utvecklingen av vara arbetsplatser – i dag och i framtiden. Detta är bara början!

Rebecca Hansson, Ericsson Workplace of the Future PMO.

14.45-15.00 Avslutning

 

 

Tid och plats
27-28 september 2022
Digi Live eller fysiskt på plats i centrala Stockholm

 

Digi Live - som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Stockholm - för dig som vill möta andra; delta på plats i centrala Stockholm!

 

Efter din anmälan kommer vi mejla dig och fråga om du vill delta på plats i Stockholm eller digitalt. Välkommen med din anmälan!

 

Pris

8 400 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Kontakt
Madelene Karlsson
Madelene Karlsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Pia Ståhl
Pia Ståhl
moderator
Har en mångårig bakgrund som chef och ledare i flera olika branscher, erfarenhet som internkonsult inom organisation- och teamutveckling, har lång erfarenhet som mentor till ledare från linjechefer till Executive management. Pia arbetar idag huvudsakligen som arbetsmiljökonsult och utbildar brett inom arbetsmiljöområdet.
Abraham Dal
Abraham Dal
Jurist specialiserad på arbetsrätt Terra Advokat
Abraham har under många år arbetat med arbetsrätt för arbetsgivare och är en van samt uppskattad föreläsare. Arbetsrätten lägger inte hinder i vägen utan erbjuder möjligheter!
Anna Bellman
Anna Bellman
Kommunikationsexpert, BellaCom Speaking Partner AB
Anna Bellman är en inspirerande och erfaren kommunikationsexpert. Hon är en av Sveriges mest anlitade moderatorer, lika skicklig i det personliga mötet som att moderera konferenser för hundratals anställda, till att leda en laddad partiledardebatt. Hon föreläser om kommunikation, relationer, samarbete och ledarskap, och som talartränare utbildar hon både grupper och enskilda i kommunikation och ledarskap. Anna brinner för samtal som vågar utmana och fördjupa. För kommunikation som leder människor till nya insikter och perspektiv. Att ge människor verktyg för hur de kan stärka sig själva och verkligen nå fram till andra. Hon får ofta omdömen att hon är professionell, alltid påläst, att hon ger mycket energi i allt hon gör och att hon utstrålar värme med en skön glimt i ögat. Anna arbetar inom både privat och offentlig sektor och inom de flesta branscher. Hon sätter sig snabbt in i sina kunders situation, skräddarsyr alla sina uppdrag och lägger stor vikt vid förberedelser för att ge sin publik det allra bästa. Anna har skrivit den populära boken ”Släpp retoriken – fokusera på publiken”. Hon är även medförfattare till ”12 talares tankar om kommunikation”.
Johanna Sundberg
Johanna Sundberg
Future strategist & consultant, Kairos Future
Johanna arbetar som konsult och framtidsstrateg på Kairos Future och brinner särskilt för frågor kring framtidens arbetsliv, organisation och ledarskap. Hon blev utsedd till Årets Framtida Ledare 2017 av KPMG, och har ett särskilt öga för att läsa av trendande kollektiva värderingar samt hur dessa kommer att forma framtiden.
Patrik Nyström
Patrik Nyström
Organisationspsykolog, Leg psykolog, Nyström Psykologi AB
Patrik Nyström har i över 20 år arbetat med att utveckla och optimera team och arbetsgrupper. Han vill inspirera företag och organisationer att höja prestation och trivsel genom att fokusera på byggstenarna för optimal samarbetsmiljö. Patrik har skrivit en bok om Teaming och medverkade som expert och remissinstans vid framtagandet av föreskriften Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (2015:4), i egenskap av Ordförande för Sveriges Förening för Arbets- och Organisationspsykologer. Patrik driver sedan april 2020 en blogg om team- och ledarutveckling samt sitter med i en expertpanel för tidningen Du & Jobbet. Patrik är involverad i forskning om hälsa och välmående på arbetet genom sitt samarbete med Mindtemp.
Annemarie Hultberg
Annemarie Hultberg
Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser Institutet för stressmedicin, ISM
Annemarie Hultberg, hälsovetare och utvecklingsledare för hälsofrämjande arbetsplatser på ISM. Annemarie har under åren gjort en rad kunskapssammanställningar kring hälsa på arbetsplatsen, men även utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt. Annemarie är koordinator i ett pågående forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbetssätt, som efter pandemin även kommit att omfatta hybrid- och distansarbete.
Sebastian Wettermark
Sebastian Wettermark
Grundare av Wildfire
Lyssna till Sebastian Wettemark, grundare av Wildfire dela med sig sv erfarenheter från kulturbyggare från kulturbyggande Ikea, Akvia, Aleris, CirkleK m fl.
Jan-Erik Ståhl
Jan-Erik Ståhl
Ergonom och arbetsmiljökonsult, Ergomore
Jan-Erik är konsult i ergonomifrågor med mångårig erfarenhet av rådgivning om kontorsergonomi.
Rebecca Hansson
Rebecca Hansson
Ericsson Workplace of the Future PMO.
Rebecca har supporterat och varit programledare under dessa två år med återkoppling till styrgrupp och rapportering I projektet Workplace of the Future. Hon har framförallt varit kontaktperson och sammankallande för Ericssons projektteam som består av representanter från olika funktioner I företaget.

Boka plats på konferensen