27-28 september 2022

Arbetsmiljön på hybridarbetsplatsen

Digi Live
Efter rekordsnabba omställningar, nya kontorslösningar och en förändrad kultur kring hur vi ser på arbete idag väntar nu vårt post-pandemiska arbetsliv; och det behöver vi rusta oss för. Vi har fått anledning att stanna upp, reflektera och tänka om – så hur har vi tänkt då?

Mixen av kontorsjobb och distansarbete har kommit att ställa arbetsmiljöfrågorna i rampljuset och allt fler verkar stämma in på den hybrida arbetsmiljön som framtidens melodi. Om våra organisationer ska förbli konkurrenskraftiga, såväl nationellt som internationellt, behöver vi hänga med!

Det nya arbetslivet blandar och ger med såväl utmaningar som möjligheter – och den här konferensen sätter arbetsmiljön i fokus. Möt föreläsare som problematiserar våra eventuella arbetsmiljöutmaningar; lyfter arbetsrättsliga perspektiv samt presenterar vad forskningen egentligen säger om de hybrida arbetsplatserna. Vilka nya arbetssätt behöver vi anamma för att behålla våra talanger? Hur ska vi forma en företagskultur som matchar de nya förväntningar som finns framledes? Hur ska våra ledare kunna bygga och behålla team i en miljö där personalen ständigt rör på sig?

Välkommen till två dagar fyllda med kunskap och goda exempel på hur vi ska möta de arbetsmiljödilemman som följer vårt nya hybrida samhälle!

Tid och plats
27-28 september 2022
Digi Live

Digi Live  - Som om du vore på plats. Delta på konferensen online. Ställ frågor, känn energin, utvecklas!

Pris

8 400 kr/person

Boka fem, betala för fyra!

Kontakt
Madelene Karlsson
Madelene Karlsson
Jag hjälper dig om du har några frågor om konferensen.
Föreläsare
Pia Ståhl
Pia Ståhl
moderator
Har en mångårig bakgrund som chef och ledare i flera olika branscher, erfarenhet som internkonsult inom organisation- och teamutveckling, har lång erfarenhet som mentor till ledare från linjechefer till Executive management. Pia arbetar idag huvudsakligen som arbetsmiljökonsult och utbildar brett inom arbetsmiljöområdet.
Abraham Dal
Abraham Dal
Jurist specialiserad på arbetsrätt
Abraham har under många år arbetat med arbetsrätt för arbetsgivare och är en van samt uppskattad föreläsare. Arbetsrätten lägger inte hinder i vägen utan erbjuder möjligheter!
Annemarie Hultberg
Annemarie Hultberg
Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser Institutet för stressmedicin, ISM
Annemarie Hultberg, hälsovetare och utvecklingsledare för hälsofrämjande arbetsplatser på ISM. Annemarie har under åren gjort en rad kunskapssammanställningar kring hälsa på arbetsplatsen, men även utifrån aktivitetsbaserat arbetssätt. Annemarie är koordinator i ett pågående forskningsprojekt om aktivitetsbaserat arbetssätt, som efter pandemin även kommit att omfatta hybrid- och distansarbete.
Jan-Erik Ståhl
Jan-Erik Ståhl
Ergonom
Jan-Erik är konsult i ergonomifrågor med mångårig erfarenhet av rådgivning om kontorsergonomi.
Rebecca Hansson
Rebecca Hansson
Ericsson Workplace of the Future PMO.
Rebecca har supporterat och varit programledare under dessa två år med återkoppling till styrgrupp och rapportering I projektet Workplace of the Future. Hon har framförallt varit kontaktperson och sammankallande för Ericssons projektteam som består av representanter från olika funktioner I företaget.

Boka plats på konferensen