Ordentligt framtagna policys är ett värdefullt stöd i det löpande arbetet och gör organisationen förberedd på att både upptäcka avvikelser och hur olika uppkomna situationer ska hanteras.